• Daniëlle van Bentem: 'We willen voldoende wijkagenten in alle dorpen en behoud van de vier brandweerposten'.

    berrydereusfotografie.nl

'Dorpen beleven we samen'

RENKUM Renkum moet veranderen van een gemeente met een verbodsbeleid in een gemeente met een uitnodigingsbeleid. Een gemeente die openstaat voor nieuwe ideeën van ondernemers, zzp-ers, winkeliers, bedrijven en pandeigenaren.

Pieter Ploeg

Met een uitnodigingsbeleid worden nieuwe impulsen gegeven om de dorpscentra in Renkum levendig te houden. Met zo'n beleid worden nieuwe impulsen gegeven om de dorpscentra in Renkum levendig te houden. ,,De overheid zou daartoe een brug moeten slaan met de inwoners. Op die manier wordt precies bekend wat er speelt en wat de Renkumers bezighoudt. Het is een kwestie van meer betrokkenheid onder de bevolking bij het bestuurlijk apparaat. Daarin kan de gemeente het voortouw nemen", zegt lijsttrekker Daniëlle van Bentem (43) van GemeenteBelangen.

,,Want", zo stelt ze, ,,onze dorpen beleven we samen." Ze zit nu acht jaar in de plaatselijke politiek en haar partij was de afgelopen vier jaar ook vertegenwoordigd in het college van B en W. ,,We zijn zeker nog niet klaar en zeer gemotiveerd om op deze manier door te gaan. Met GB zijn we goed op stoom, de veranderingen gaan de inwoners nu echt merken. Denk aan de flitsvergunningen voor evenementen, de jongerenraad die lekker loopt, gratis bordjes voor de 'buurtpreventie en ga zo maar door. We hebben nog zoveel plannen."

DORPEN Volgens de lijsttrekker is de kandidatenlijst van GemeenteBelangen een mooie afspiegeling van de inwoners van de dorpen in de gemeente Renkum. Na Daniëlle van Bentem staat oud-bestuursvoorzitter Paul Jansen op plek twee, Hermine van den Berg op drie en op nummer vier prijkt Frank Huizinga. Constant Sciarone maakt de top 5 compleet. In totaal staan er 27 kandidaten op de lijst. Van Bentem: ,,Met deze kandidaten brengt GemeenteBelangen ervaring en specifieke kennis mee op belangrijke thema's zoals zorg, veiligheid en verenigingsleven. Natuurlijk is het van groot belang dat die politici kunnen werken in een financieel gezonde gemeente met tevreden inwoners die gebruik kunnen maken van een hoog voorzieningeniveau.

BETROKKEN ,,GemeenteBelangen vindt ook dat alle inwoners van Renkum nauwer betrokken worden bij toekomstige ontwikkelingen voor de totstandkoming van de Omgevingswet die vanuit de landelijke overheid rond 2021 wordt opgelegd. ,,Die wet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden of te bereiken als vervanging van de huidige ruimtelijke verordeningen. Als politieke partij willen wij daarop anticiperen door het huidige oerwoud aan beperkende regels nú al terug te dringen. Daarbij moeten de belangen van álle inwoners van onze gemeente worden afgewogen", aldus Van Bentem.

SAMEN Over een mogelijke samenwerking met andere gemeentes is GemeenteBelangen enthousiast, mits dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en Renkum als gemeente zelfstandig blijft. Van Bentem: ,,Samen bereik je meer dan alleen. Onze gemeente moet daarom nog slimmer samenwerken met omliggende gemeenten, maar wél met behoud van eigen identiteit en bevoegdheden: Renkum blijft dus Renkum! We zijn vóór een samenwerkingsverband dat voor onze inwoners bijdraagt aan een effectieve dienstverlening en een hoog voorzieningenniveau. Ook moet het subsidiebureau inwoners, ondernemers en organisaties actief ondersteunen bij het verwerven van financiële ondersteuning bij Rijksoverheid, provincie, Europese Unie en subsidie-fondsen. De keuzes die Daniëlle van Bentem en haar toekomstige fractiegenoten maken, zijn volgens het verkiezingsprogramma altijd in het belang van de inwoners van Renkum. ,,Wij luisteren naar hun wensen en klachten, smijten niet met geld en durven problemen en fouten te benoemen. We bekijken alles met een lokale bril, ofwel we meten met de 'Renkumse Maat'."

VEILIGHEID Het is niet alleen het belang van inwoners van Renkum dat centraal staat in het programma van de lokale partij, ook sport en verenigingsleven vindt de partij belangrijke pijlers. Verkeersvoorzieningen dienen verbeterd te worden en er moet ruimte zijn voor economische kansen met minder regels. Daarnaast staan ook onderwijs en openbare orde & veiligheid hoog op het lijstje. Van Bentem: ,,Wij staan voor een gemeente die handhaaft en adequaat optreedt bij overlast en overtredingen. En we willen ook voldoende wijkagenten in alle dorpen en behoud van de vier brandweerposten, evenals de ambulancepost in Renkum." De lijsttrekker hoopt dat haar partij ook de komende vier jaar weer deel zal uitmaken van de coalitie in het college. ,,We willen het ingezette beleid verder vormgeven. GemeenteBelangen kiest nadrukkelijk voor zes leefbare dorpen, voor een zorgzame gemeente, en voor de kracht van inwoners."