• Lex van Lieshout

GemeenteBelangen en PRD niet bij vervolggesprekken coalitie

RENKUM GroenLinks, D66, VVD en de PvdA zijn de partijen die om tafel gaan om tot een coalitie te komen. GemeenteBelangen, Partij Renkumse Dorpen (PRD) en het CDA worden niet bij de vervolggesprekken betrokken. Dat advies heeft informateur Thijs van den Broek aan lijsttrekker Charlotte de Roo van GroenLinks gegeven. Vrijdagmiddag maakte hij zijn conclusies openbaar in het gemeentehuis in Oosterbeek. Verrassend, omdat beide lokale partijen, GemeenteBelangen en PRD, veel stemmen kregen van de inwoners tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

GemeenteBelangen: ,,De fractie van GemeenteBelangen is teleurgesteld dat we nu niet worden meegenomen in de onderhandelingen. We zijn bij de verkiezingen gegroeid en de tweede partij van onze gemeente geworden. In onze ogen een duidelijke beloning van inwoners voor de afgelopen vier jaar dat GB in de coalitie als lokale partij haar verantwoordelijkheden heeft genomen." aldus Daniëlle van Bentem, fractievoorzitter van GemeenteBelangen.

,,We wensen de partijen veel succes bij het opstellen van een coalitieakkoord. GemeenteBelangen is benieuwd naar de lokale invulling van thema's als leefbare dorpen, een gezonde financiële positie, duurzaamheid en
de organisatie van zorg voor inwoners. GemeenteBelangen staat nog steeds open voor elk gesprek om mee te werken aan een stabiele en representatieve coalitie waarin de belangen van onze inwoners de komende jaren
worden gediend."

TELEURGESTELD PRD reageert ook teleurgesteld op de 'uitsluiting. John Bartels: ,,Wij hadden een goed gevoel bij het gevoerde gesprek en hielden mede daardoor er rekening mee, dat de PRD wellicht aan de onderhandelingstafel zou mogen aanschuiven." Dat bleek dus anders. ,,Waarom werd ons geen kans geboden? Wie het weet mag het zeggen. Speelde de gunningsfactor een rol? Tenminste een lokale partij, GemeenteBelangen of de PRD, had het college in gemoeten. En nog veel belangrijker: het is, gezien de uitslag logisch te veronderstellen dat de kiezer dat ook had gewild."

ADVIES Op de eigen website van GroenLinks Renkum meldt informateur Thijs van den Broek dat hij na het duidingsdebat en de individuele gesprekken adviseert om coalitieonderhandelingen te voeren tussen GroenLinks, D66, VVD en de PvdA. Daarbij heeft hij onder andere gekeken naar thema's als klimaat en duurzaamheid, de rolverdeling tussen overheid en inwoners, een toekomstbestendig sociaal domein, extra inzet op onderhoud van groen, wegen, stoepen en fietspaden en een degelijk maar modern flexibel financieel beleid.

,,Het is natuurlijk niet de enige mogelijke combinatie, maar op basis van mijn beeld wel de meest geschikte om tot een stabiele en collegiale coalitie te komen, die openstaat voor vernieuwing en waarin de betrokkenen samen tot ambitieus en samenhangend beleid kunnen komen om bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden."