• Koen Wilmink

Coalitievorming Wageningen begonnen

WAGENINGEN In het stadhuis zijn vanochtend de onderhandelingen om tot een nieuwe coalitie te komen begonnen. Jan van der Meer, voormalig  GL-wethouder van Nijmegen, gaat aan de slag als informateur. GroenLinks wil, als winnaar van de verkiezingen, een meerderheidscoalitie dat zo groen en zo progressief-links mogelijk is en gaat voor een coalitie-akkoord op inhoud.

De vergadering van vandaag was kort en bondig: binnen het half uur was deze voorbij. Alle partijen gaven hun commentaar op de 'uitnodigingsbrief'. Na twee rondes succesvolle openbare onderhandelingen is het openbaar onderhandelen in Wageningen niet meer weg te denken. De openbaarheid van de onderhandelingen sluit goed aan bij de waarden openheid en transparantie die we nastreven in de stad. Om de toegankelijkheid en het bereik te vergroten zijn de onderhandelingen deze keer voor het eerst via een live-stream thuis te volgen op www. wageningen.nl.

DEMOCRATISCHE VERNIEUWING De informatieronde moet leiden tot een opdracht voor de formatie en een voorstel voor een meerderheidscoalitie, die daarna aan de slag kan met de inhoudelijke onderhandelingen. Vier jaar geleden leidde dat tot een coalitieakkoord dat uit twee delen bestond: een deel met inhoudelijke afspraken en een deel over bestuursstijl. Deze keer wil GroenLinks de hele raad betrekken bij het laatste onderdeel. Lara de Brito: ,,Openheid, toegankelijkheid en transparantie zijn kernwaarden van de afgelopen twee colleges. De afgelopen jaren is er een ambitieuze koers gevaren als het gaat om democratische vernieuwing. GroenLinks stelt voor om als onderdeel van de formatie een agenda voor democratische vernieuwing op te stellen. Vanzelfsprekend willen we dat samen met inwoners doen." Op 28 maart houdt de Leefbaarheidsalliantie Gelderland een ontbijtbijeenkomst tussen 09.00 en 11.00 voor Gelderse lokale onderhandelaars en formateurs over dit onderwerp.

MINDERHEID Voor GroenLinks is het belangrijk dat de minderheid, de oppositie, in de raad een rol en een stem krijgt.  ,,Omdat we veel waarde hechten aan een goede samenwerking in de raad, waarbij er vanzelfsprekend ruimte is voor de oppositie, denken wij dat het goed zou zijn als op het onderdeel bestuursstijl alle partijen een rol krijgen in de te maken afspraken", aldus De Brito.

GroenLinks wil  een coalitieakkoord op inhoud. ,,Dat past bij een stad met veel eigenheid en een sterke identiteit. Deze keuze maakt het mogelijk om op een aantal onderwerpen afspraken te maken met een duidelijke politieke signatuur die kan rekenen op een meerderheid in de raad. Daarmee kan Wageningen zich als sociale en groene stad blijven onderscheiden", vindt De Brito.

Het streven is om volgende week zaterdag de formatieopdracht te bespreken.