• Erik Spit

Coalitie-onderhandelingen Wageningen van start en openbaar

WAGENINGEN De coalitie-onderhandelingen in Wageningen gaan morgen van start. De eerste bespreking is in het stadhuis (raadzaal) en duurt naar verwachting van 10.30 - 12.30 uur.

Als grootste partij heeft GroenLinks het initiatief genomen. Als eerste legt deze fractie zaterdag een procesvoorstel voor aan alle andere fracties. Daarna wordt besloten hoe het proces eruit gaat zien. GroenLinks stelt ook een (in)formateur voor: Jan van der Meer, oud-wethouder in Nijmegen.

LIVE TE VOLGEN Alle besprekingen die bedoeld zijn om tot het coalitieakkoord te komen, zijn openbaar. Belangstellenden van harte welkom op de publieke tribune in de raadzaal, maar kunt de besprekingen ook live volgen via https://wageningen.raadsinformatie.nl/.

Alle informatie (waaronder verslagen en persberichten) over de coalitie-onderhandelingen, zijn de komende tijd te vinden op www.wageningen.nl. Later op de dag is daar ook het procesvoorstel van GroenLinks te vinden waarover morgen gesproken wordt.