• Lex van Lieshout

Raadspraat

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Dat kunnen onderwerpen zijn die in debatten in de raad niet heel prominent aanwezig zijn. Maar de rubriek kan ook gebruikt worden om stemgedrag toe te lichten. Vaak is het wel duidelijk hóe partijen stemmen, maar niet waarom. En daar kunnen soms belangen een rol bij spelen die niet op het eerste gezicht duidelijk zijn. Hoog en Laag wil met de rubriek de politiek ruimte geven om de kloof met de kiezer te verkleinen. In dit dossier zijn de artikel van deze rubriek gebundeld.

Artikelen uit dit dossier