• VVD Renkum: 'Wij vinden dat iedereen mee moet doen in de samenleving. Actief zijn geeft zelfrespect en is goed voor de contacten.'

    BDU Media Archief

Raadspraat: 'Iedereen kan iets, daar geloven we in'

RENKUM We hebben er allemaal prachtige termen voor in de politiek: iedereen doet mee, de inclusieve samenleving, er zijn geen doelgroepen meer, enzovoort. Toch hebben we in onze samenleving behoorlijk wat mensen die 'langs de zijlijn staan'. Mensen die bijvoorbeeld langdurig werkeloos zijn, minimaal 2 jaar of langer zonder betaalde arbeid, in dat geval heten zij bijstandsgerechtigden.

In de Gemeente Renkum zijn er zo'n 600 mensen die geen betaalde arbeid verrichten en van deze regeling gebruik maken. Ondanks de sterk aantrekkende arbeidsmarkt en de groeiende economische cijfers, is er nauwelijks een afname van deze groep mensen. Dat vindt de VVD zorgelijk, erg zorgelijk en we willen dat dit verandert, dat echt iedereen deelneemt aan onze samenleving.

Natuurlijk zijn er mensen die niet graag werken, net zoals er mensen zijn die niet van voetballen of koken houden, echter de grootste groep van deze mensen, heeft in het verleden een beroep gehad dat niet meer bestaat, is ingehaald door nieuwe ict processen, buiten de boot gevallen bij een reorganisatie of heeft in het verleden als zelfstandig ondernemer gewerkt, helaas met verkeerde afloop.

MEEDOEN Wij vinden dat iedereen mee moet doen in de samenleving, ieder naar 'eigen kunnen' en ook geloven we dat iedereen iets kan. We weten ook dat sommige mensen in de bijstand in een isolement zijn geraakt, minder contacten hebben en het steeds lastiger vinden om deel te nemen. Deze groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen we vragen actief te worden als vrijwilliger bij een vereniging of bijvoorbeeld als mantelzorger. Los van het nut van 'bijdragen aan de samenleving' is er nog een reden om dit te stimuleren: actief zijn geeft zelfrespect, is goed voor de contacten en vergroot uiteindelijk de kans op ( gedeeltelijk ) betaald werk.

In sommige gevallen zullen we deze groep mensen 'een duwtje moeten geven' en we zullen als samenleving ook plekken moeten creëren waar die vrijwilliger dan zijn bijdrage kan leveren.

Tegelijkertijd vergrijst onze bevolking en zitten (sport-) clubs te springen om vrijwilligers. Om die reden willen we deze groep mensen vragen 'waar kun je bijdragen en wat doe je graag'? We verwachten van iedereen dat je ergens aan bijdraagt, naar wat je kunt. Wil je dat echt niet? Dan zou dat consequenties hebben, dat doen we niet graag, maar soms is zo'n duwtje nodig.

Nogmaals, ieders bijdrage is hard nodig maar mag ook gevraagd worden: wederkerigheid. Voorstellen om een tegendienst te vragen, zullen er van de VVD komen, zeker in deze tijd waar alle hulp welkom is en waar we 'ieder kwartje drie keer moeten omdraaien'

** Bij zijn inauguratie in 1961 deed president J F Kennedy de volgende, inmiddels wereldberoemde, uitspraak: 'Vraag niet wat jouw land voor jou kan doen, maar vraag je af wat jij voor jouw land kan doen'.

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt VVD Renkum aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren? Mail dan naar: info@vvdrenkum.nl.

Label:

Raadspraat