• Arjan Vrieze

Dreyeroord

Het voormalige hotel Dreyeroord in Oosterbeek heeft een grote historische waarde. Er komt nu echter een woonzorgcentrum in en daarvoor moet het pand (grotendeels) gesloopt worden. Dat leidde tot groot verzet. Die plannen zijn er nog steeds, maar in de nieuwste plannen zijn wel de kenmerkende voor- en zijgevel van het voormalige hotel teruggebracht. In dit dossier hebben we onze artikelen over dit onderwerp gebundeld.

Artikelen uit dit dossier