• Archief BDUmedia

Harde klap voor Future Center Wageningse Berg

WAGENINGEN De vestiging van het Future Center in het voormalige voetbalstadion Wageningse Berg kan voorlopig niet doorgaan. Het bestemmingsplan waarmee het kennis- en trainingscentrum voor voeding, beweging en gezondheid mogelijk wordt gemaakt, strandde vandaag bij de Raad van State.

Bij het vaststellen van dit plan heeft de gemeenteraad van Wageningen gebruik gemaakt van de omstreden PAS-regeling. Daarmee wilde het rijk de neerslag van stikstof op beschermde natuurgebieden terugdringen en tegelijkertijd wel activiteiten toelaten die stikstof veroorzaken.

Na klachten van milieuorganisaties en vragen van de Raad van State constateerde het Europese Hof van Justitie dat de PAS-regeling niet deugt. Die gaat namelijk uit van het toekomstige succes van milieumaatregelen, terwijl intussen wel al activiteiten zijn toegelaten die zorgen voor veel stikstof bij omliggende natuurgebieden.

SNEUVELEN De Raad van State heeft het oordeel van het Europese Hof overgenomen en de PAS-regeling eind mei ongeldig verklaard. Met als gevolg dat nu allerlei grote (wegen)bouwprojecten en uitbreidingen van veehouderijen, die vergund zijn met de PAS-regeling, sneuvelen.

Volgens het Hof moet vooraf wetenschappelijk zijn aangetoond dat die milieumaatregelen inderdaad werken. Zolang het succes niet is aangetoond mogen de milieubelastende activiteiten niet doorgaan. Europese regels verbieden namelijk de toename van stikstof.

COMPENSATIE Het gemeentebestuur van Wageningen zal dus moeten bewijzen dat het Future Center niet zorgt voor een toename van stikstof door bijvoorbeeld het autoverkeer naar het stadion en bouwactiviteiten. En als er een toename wordt verwacht, dan moeten er goede compenserende milieumaatregelen tegenover staan om die toename te voorkomen.

Het bestemmingsplan voor het Future Center kwam op tafel bij de Raad van State na bezwaren van de stichting Vrienden van de Wageningse Berg. Die wees de Raad op de omstreden stikstofregeling. En dat blijkt nu dus voldoende om het plan onderuit te halen. Het Future Center en ontwikkelaar BOEi probeerden de Vrienden nog buitenspel te laten zetten door de Raad van State. De stichting zou volgens zijn statuten niet gericht zijn op de stikstofproblematiek. Maar volgens de Raad is stikstof onlosmakelijk verbonden met het landschappelijke belang van de Wageningse Berg waarvoor de Vrienden opkomen.