• Fedor en Mandy zetten zich in voor de lokale democratie: - Renkum zelfstandig om nog meer afstand tussen de bevolking en de gemeente te voorkomen. -

    Martin Kohrman

Raadspraat: 'Democratie in Renkum?'

RENKUM Inwoners en overheid lijken elkaar steeds minder goed te begrijpen. Ook de gemeente Renkum doet haar best om inwoners een stem te geven in alle beslissingen die moeten worden genomen. Maar lukt dit ook echt? D66 raadslid Mandy Kreuzen en commissielid Fedor Cuppen, beiden nieuw in de politiek na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, geven aan hoe zij dit zien.

Sinds kort moeten gemeenten bovendien taken uitvoeren die voorheen door het Rijk werden uitgevoerd. Ook de gemeente Renkum heeft veel nieuwe taken gekregen, vooral op het gebied van de zorg. De gedachte hierachter is dat de gemeente eenvoudigere en vooral minder regels zou kunnen stellen en een beter aanspreekpunt zou kunnen zijn. Omdat de zorg voor D66 zo belangrijk is vinden wij het van belang dat juist deze nieuwe taken goed worden uitgevoerd.

BETROKKENHEID Je moet als gemeente goed te benaderen zijn om inwoners tegen minder regels te laten aanlopen. Persoonlijk contact en een duidelijke website zijn hiervoor heel belangrijk. Wij horen nog te vaak dat dit nu niet goed geregeld is. Hoe zichtbaar is de gemeente bijvoorbeeld op de plekken waar onze ouderen nog kunnen komen om doelgericht informatie te geven over wat de gemeente voor ze kan betekenen? Waarom is er geen eenvoudige website met een duidelijk overzicht van de zorg die de gemeente Renkum biedt? Dit alles is niet alleen ongemakkelijk; het is volgens ons ook niet goed voor de betrokkenheid van de inwoners en de lokale democratie.

SAMENWERKEN Gemeenten moeten daarnaast steeds meer samenwerken met andere gemeenten in zogenoemde gemeenschappelijke regelingen. Zorg, scholing en inzameling van afval worden in gemeente Renkum bijvoorbeeld in samenwerking met andere gemeenten georganiseerd. Voor raadsleden is het een bijna onmogelijke taak al deze gemeentelijke regelingen te controleren. Het is daardoor de vraag of inwoners zelf nog wel voldoende te zeggen hebben over belangrijke onderwerpen die hen direct aangaan. Het onbegrip tussen gemeente en inwoner zal door deze onzichtbare constructies alleen maar groter worden. De inwoner komt zo enerzijds steeds verder op afstand van de gemeente te staan, terwijl anderzijds de gemeente wel steeds vaker van diezelfde inwoner vraagt zaken zelf te regelen.

GELIJKWAARDIGHEID Gelukkig is binnen onze gemeente ook sprake van democratische vernieuwing. Er is bijvoorbeeld een inwonerpanel waarvoor alle inwoners zich kunnen inschrijven, om 4 á 5 keer per jaar online een actueel vraagstuk te behandelen (www.renkumspreekt.nl). Daarnaast treedt per 2021 de Omgevingswet in werking waarbij de gemeente heel nadrukkelijk samen met haar inwoners omgevingsplannen moet gaan maken. Beide vormen van democratische vernieuwing bieden kansen om inwoners meer invloed te laten uitoefenen. Maar laten we alert blijven om te voorkomen dat er een nieuwe vorm van ongelijkheid ontstaat. Want welke groep inwoners doet mee aan deze democratische vernieuwing en welke inwoners krijgt de gemeente aan haar zijde als zij klaar is voor deze gelijkwaardige samenwerking. U?

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt D66 aan het woord. U kunt de schrijvers van dit artikel persoonlijk benaderen via mandyd66renkum@gmail.com, fedord66@cuppost.nl of mailen naar info@d66renkum.nl. Het volledige opiniestuk is terug te lezen op www.d66renkum.nl.

Label:

Raadspraat