• Luchtfoto Parenco

    Parenco

Conclusie onderzoek: 'geen gezondheidsrisico omgeving Parenco'

RENKUM GGD Gelderland-Midden en de Omgevingsdienst Regio Arnhem hebben luchtmetingen uitgevoerd in de omgeving van Parenco in Renkum in opdracht van provincie Gelderland en gemeente Renkum. De metingen zijn uitgevoerd vanwege aanhoudende klachten van omwonenden. De vluchtige stoffen die zijn gemeten, hebben geen schadelijke gevolgen voor mensen die in de omgeving wonen, concludeert het onderzoek.

De resultaten van het onderzoek geven volgens de GGD en de Omgevingsdienst geen aanleiding om verder gezondheidskundig onderzoek uit te voeren. Uit eerder onderzoek bleek wel dat mensen geur als hinderlijk kunnen ervaren en daardoor gezondheidsklachten kunnen krijgen.

De onderzoekers vermelden dat het zinvol is om nader onderzoek te doen naar het ontstaan van aceetaldehyde in het productieproces van Parenco. Mogelijk dat ook de emissie van andere afbraakproducten een rol spelen in de geurhinder die bewoners ervaren.

LUCHTMETINGEN Het doel van het onderzoek was om meer duidelijkheid te krijgen over de concentraties van vluchtige stoffen in de leefomgeving van Parenco en zicht te krijgen op het risico voor de gezondheid van bewoners. Eerder zijn deze stoffen al gemeten op het dak van Parenco op de plek waar de stoffen in de lucht komen. Berekeningen toonden toen aan dat de verspreiding van deze stoffen in het dorp geen gezondheidsrisico vormen. Toch bleven de klachten aanhouden en bleven bewoners ongerust. Daarom besloten provincie en gemeente tot aanvullende luchtmetingen in het dorp.

METINGEN De metingen werden nu gedaan op plekken waar bewoners vaak geurhinder hebben. Omwonenden hebben zelf monsters genomen op het moment dat ze veel last hadden van geur. Daarnaast zijn op diverse locaties in Renkum en een controlelocatie in Wageningen één week lang monsters genomen.

AANGETROFFEN STOFFEN De enige stoffen die tijdens metingen werden aangetroffen zijn aceetaldehyde en formaldehyde. De waargenomen concentraties van beide stoffen zijn dermate laag dat er geen schadelijke gezondheidseffecten zijn. Niet bij korte, maar ook niet bij langdurige blootstelling.