• Arthur Notermans van Icare (rechts) overhandigt de sleutel aan Cees van Boven van Woonzorg Nederland.

    Marc Nickel

Woonzorg Nederland redt Felixoord van sluiting

OOSTERBEEK De kogel is door de kerk. Woonzorg Nederland heeft vegetarisch centrum Felixoord overgenomen van zorginstelling Icare. Op woensdag 11 april was de officiële overdracht. Bewoners huren voortaan bij Woonzorg Nederland en kunnen voor zorg terecht bij Icare. Door deze scheiding kan Felixoord blijven bestaan. Daar zag het de laatste jaren niet naar uit. ,,Het had op kunnen houden te bestaan.''

Marc Nickel

In 2014 zaten Icare en wethouder Jasper Verstand van Economische zaken en Ruimtelijke ontwikkeling om de tafel. Inzet van het gesprek was de toekomst van Felixoord. Door de veranderingen in de ouderenzorg werd dit vegetarische zorgcentrum immers met sluiting bedreigd. Met de invoering van de wet langdurige zorg (Wlz) werd door de overheid bepaald dat er een scheiding moet zijn tussen wonen en zorg. Daardoor konden mensen alleen naar een tehuis met een hoge zorgindicatie.

PETITIE De dreiging van het sluiten van Felixoord sloeg in als een bom, zowel bij bewoners als bij de gemeente Renkum. De cliëntenraad startte een petitie om de sluiting tegen te gaan en schreef een brief naar toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. Leden van de Tweede Kamer stelden er Kamervragen aan hem over.

KATALYSATOR Verstand dacht namens de gemeente mee met Icare over oplossingen. ,,Felixoord is onlosmakelijk verbonden met Oosterbeek'', zegt hij. De gemeente heeft een rol als katalysator gespeeld, doordat het toestemming heeft gegeven voor de scheiding van zorg en wonen bij Felixoord.

Woonzorg Nederland is de nieuwe verhuurder, Icare blijft de zorg leveren. De huidige 24 verpleegzorgappartementen blijven en er komen er mogelijk meer. Woonzorg Nederland bouwt in een ander deel van het gebouw 25 nieuwe appartementen. De corporatie was al eigenaar van het naastgelegen woonpark voor vegetarische senioren.

INVESTERING ,,Ik denk dat mensen er bewust en specifiek voor kiezen om samen te wonen'', zegt bestuursvoorzitter Cees van Boven van Woonzorg Nederland. ,,We zijn blij dat we als maatschappelijke onderneming hieraan bij kunnen dragen.'' Hij erkent dat het ook een investering is. Over het betaalde bedrag doet noch Woonzorg Nederland, noch Icare mededelingen. ,,We hebben niet de hoofdprijs betaald, maar zeker ook geen dumpprijs'', zegt Van Boven.

OPGELUCHT Directeur Verpleging en Verzorging bij Icare Dennis van Achthoven is opgelucht dat Felixoord is behouden. Het is volgens hem een uniek centrum. ,,Vanwege de eigenheid van de doelgroep en hun visie op voeding en de natuur.'' Hij roemt de positief-kritische rol van de cliëntenraad. ,,Ze hielden vast aan de koers en dachten mee over opties en eventuele alternatieven.''

VERANDERINGEN Felixoord heeft in zijn 68-jarige bestaan al meerdere veranderingen ondergaan. De centrale keuken is ingewisseld voor een cateraar. De portiersbalie bestaat ook niet meer. Nu krijgen bewoners dus een nieuwe verhuurder. Kortom, het centrum verandert, maar is wel gered van sluiting.