• Het oude klooster aan de Utrechtseweg in Oosterbeek.

    Feike Klomp
  • De school aan de Groeneweg 14 deed jarenlang dienst als r.k. streekschool voor beroepsonderwijs (voorheen: r.k. school voor VGLO). Van 1955-1968. Ook wel de huishoudschool genoemd.

    Feike Klomp
  • De oude r.k. St. Ursulaschool (van 1937 tot 1967) aan de Groeneweg 12. De voorloper van de Don Boscoschool aan de Don Boscoweg in Renkum, het huidige KBS De Keijenberg.

    Feike Klomp

Renkum stoot scholen en klooster af

RENKUM De gemeente Renkum zet twee voormalige schoolgebouwen in de verkoop. Dat geldt ook voor het oude klooster aan de Utrechtseweg in Renkum. Dat staat in een raadsbrief van half juli. De plannen om 'niet kernareaal' in de verkoop te doen, is niet van gisteren. In september 2013 stemde de raad al in met een lijst met eigen panden die Renkum van de hand wil doen.

Feike Klomp

Renkum heeft een makelaar (Strijbosch Thunissen) in de arm genomen om meer inzicht in het financiële effect van de wijze van verkoop te krijgen, meldt het college van b en w in de raadsbrief. Daarbij is onderscheid gemaakt naar verkoop van de panden in de huidige staat, de waarde bij herbestemmen van de panden naar wonen en herontwikkeling (sloop en nieuwbouw). De resultaten hiervan hebben een vertrouwelijk karakter, benadrukt het college.

MEEST GUNSTIG Conclusie van het onderzoek: voor Renkum is verkoop van de twee scholen financieel het meest gunstig. En voor het klooster levert herontwikkeling de meeste waarde op. Het college onderschrijft dit en meldt nu dat het de panden/locaties apart gaat verkopen.

Hoe een en ander vorm gaat krijgen, is nog ongewis. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om combinaties te maken. De oude karakteristieke panden intact laten en nieuwbouw toe te voegen. Het college erkent dat er de laatste jaren steeds meer waardering is gekomen voor bestaand maatschappelijk vastgoed. Herbestemming met behoud van de lokale karakteristieke panden dus, en dat daarmee oude structuren blijven bestaan.

BROCHURE De gemeente stelt een 'verkoopbrochure' op, waarin staat dat er bijvoorbeeld ruimte moet zijn voor wonen, maar dat ook de plannen voor een papiermuseum in het oude klooster mogelijk kunnen zijn. 'Behoud van het klooster zal waarschijnlijk op meer draagvlak rekenen'. Maar, zo benadrukt b en w, de prijs is bepalend en daarmee dus niet bijvoorbeeld het wel of niet behouden van het klooster. Veel staat kortom nog open.

Renkum streeft ernaar zowel beide scholen als het klooster dit jaar nog in de verkoop te zetten, zo laat het college in de raadsbrief nog weten.

Groeneweg 12 is de oude r.k. St. Ursulaschool (van 1937 tot 1967). De voorloper van de Don Boscoschool aan de Don Boscoweg in Renkum, het huidige KBS De Keijenberg. De school aan de Groeneweg 14 deed jarenlang dienst als r.k. streekschool voor beroepsonderwijs (voorheen: r.k. school voor VGLO). Van 1955-1968. Ook wel de huishoudschool genoemd.