Gemeenteraad Wageningen keurt begroting goed

WAGENINGEN De gemeenteraad heeft gisteren de begroting voor volgend jaar goedgekeurd. De VVD, Christen Unie en het CDA wezen de begroting af. Een motie van de Stadspartij en de VVD om te komen tot een jaarlijks sluitende begroting haalde geen meerderheid. ,,Spijtig dat de raad de problemen voor zich uit blijft schuiven", meende Rien Bor van coalitiepartij de Stadspartij.

Koen Wilmink

De begroting voor volgend jaar laat een bescheiden overschot zien, maar in de jaren daarna - tot en met 2019 - zou de stad een begrotingstekort hebben van een kleine 3,5 miljoen. Het CDA, Christen Unie en de VVD vinden dat te veel, net zoals de Stadspartij. ,,Wij steunen de begroting van 2016 met tegenzin, maar willen ook dat toekomstige begrotingen sluitend zijn", aldus Harald van Roekel.

Wethouder Michiel Uitdehaag (Financiën) verklaarde al eerder dat het moeilijk is sluitende begrotingen te maken door de onzekere economische situatie. ,,Maar door de aantrekkende economie krijgt de stad hogere toelagen uit Den Haag. Want hoe meer het Rijk uitgeeft des te hoger is de toelage voor de gemeenten. Het één is aan het ander gekoppeld."

De motie over een sluitende begroting was een van de vele amendementen en moties. Van de vier amendementen en twaalf moties haalde een groot aantal de eindstreep niet. De moties om de OV-fiets weer op de 'agenda' te zetten (GroenLinks), een onderzoek over de openstelling van de gemeentelijke diensten op zaterdag en/of zondag (Stadspartij/VVD), een snellere afhandeling van vragen van burgers (Stadspartij), een tariefsverlaging van afvalstoffenheffing (zes partijen) en de p.m. posten (onbekende ramingskosten) in de risicoparagraaf te kwantificeren behaalden wél een meerderheid. Sommige moties werden als overbodig bestempeld omdat het al beleid is of het college daarmee al bezig is'. Zoals bij voorbeeld het deltaprogramma, dat gaat over de versterking van de Grebbedijk.