• Eigen foto

Bram van Ojik bij aftrap campagne GroenLinks Wageningen

WAGENINGEN De verkiezingscampagne van GroenLinks gaat op donderdag 8 februari om 20.30 uur van start met een groot feest in Luca, voorheen Het Gat aan de Heerenstraat 31. Tweede Kamerlid Bram van Ojik, de voorganger van Jesse Klaver bij GroenLinks, zal een speech houden. Lijsttrekker Lara de Brito presenteert het nieuwe verkiezingsprogramma en trapt de campagne af. Na de officiële opening verzorgen Tante Ans en de Bosduvels een muzikale act. Daarna nemen de DJ's La De Niets de regie over en zorgen voor een spetterende dansavond.

ONGELIJKHEID De afgelopen jaren heeft GroenLinks in het college al veel van haar gedachtegoed verwezenlijkt, meent de partij. Met grote trajecten als Samen Wageningen en Kind Centraal zijn er duizenden mensen betrokken bij het ontwerpen van nieuw en beter sociaal beleid. Daarmee is ook een, in Nederland unieke, samenwerking tot stand gebracht tussen onderwijs, welzijn, zorg, burgerinitiatieven en inwoners. Wageningen heeft er de titel van Gouden Gemeente mee verdiend. Lara de Brito: ,,In deze tijd van groeiende ongelijkheid hebben we daarnaast ook heel fors geïnvesteerd in armoedebestrijding." Voor GroenLinks blijft het belangrijk om als Wageningen ook een gastvrije stad te zijn waar mensen zich welkom voelen.

Op het terrein van klimaat zijn er ook grote stappen gezet. Zowel als het gaat om de verbinding tussen klimaat en economie alsook als het gaat om de samenwerking met grote partners in de stad. Voor het eerst heeft Wageningen een Klimaatplan waar heel veel grote partners zich aan hebben gecommitteerd en in samenwerken om de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn te realiseren. Met de twee Wijken van de Toekomst, De Nude en de Benedenbuurt, die van het gas af gaan, en het circulair inkopen wordt Wageningen landelijk en zelfs Europees als koploper beschouwd.

SOCIALE KOERS De komende jaren wil GroenLinks graag verder met de ingezette stevige sociale en groene koers. Goede zorg en ondersteuning op maat, slimme preventie en zorgen dat mensen het gevoel hebben van betekenis te zijn en dat er respectvol met hen wordt omgegaan, hebben in het sociale domein prioriteit, evenals de strijd tegen armoede. Dit geldt ook voor de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. ,,Daar blijven we ons onvermoeid honderd procent voor inzetten', belooft Lara de Brito. Als het gaat om de hoeveelheid groen in de wijken en het beschermen van ons buitengebied vindt De Brito dat daar nog zeker wat te winnen valt: ,,Ook daarbij past een meer actieve koers, zoals we dat ook de afgelopen jaren met het sociaal domein en klimaat hebben gedaan.' De open bestuursstijl, het handelen vanuit vertrouwen en het investeren in directe democratie vormt ook voor de komende periode de basis voor het handelen van GroenLinks.