• Dick Martens
 • Dick Martens
 • Foto: RVW
 • Foto: Redichem
 • Dick Martens
 • Dick Martens
 • Foto: Gerard Vos
 • Foto: Gerard Vos
 • Dick Martens
 • Foto: Marion Bogers
 • Foto: Marion Bogers
 • Dick Martens
 • Dick Martens
 • Dick Martens

Terug- en vooruitblikken tijdens de Nieuwjaarsrecepties

WAGENINGEN-RENKUM Het sportjaar 2017 werd bij de diverse sportclubs weer met veel enthousiasme beleefd. Dat bleek zeker ook uit de woorden van de voorzitters tijdens hun Nieuwjaarsspeeches. Een meer dan grote stimulans om er ook in 2018 het allerbeste van te gaan maken. Een greep uit de uitspraken tijdens de diverse Nieuwjaarsrecepties.

 

Dick Martens

 

Het 'Receptieweekend' leerde, dat een bloeiend- en boeiend verenigingsleven nog altijd veel liefhebbers heel veel plezier bezorgt. Treffend was daarbij het letterlijk stormachtige begin van 2018 en symbolisch het feit, dat de sportclubs, zoals uit de diverse toespraken bleek veelal de wind mee hebben. Natuurlijk werden er 'tussen de regels door' ook wel eens wat kritische noten gekraakt. Met name in 'het Renkumse' werd duidelijk, dat het tussen 'de politiek' en de clubs toch nog schuurt. Onderhoud, kunstgras en accommodatie zijn veelal de pijnpunten. Zowel de voorzitters van RVW, Redichem en Duno makten dat hun gehoor meer dan duidelijk.  Saillant detail daarbij was, dat er bij Redichem een ruime politieke afvaardiging aanwezig was en dus wat verbaal huiswerk meekreeg. Maar bovenal voerden waardering, passie, sportiviteit, trots en het vol verwachting vooruitblikken de boventoon.

 

RVW Het spits werd vrijdagavond afgebeten door Dick van Deest, de voorzitter van voetbalvereniging RVW. Hij vergaste 'zijn' leden met het zoals hij het zo treffend duidde 'live meebeleven' van het ondertekenen van het nieuwe contract van hoofdtrainer Peter van den Borden. Maar dat kon bijna niet anders, want de '2017-statistieken' hadden uitgewezen, dat RVW de meest succesvolle voetbalclub in de regio was. Ook werden er diverse leden, waaronder Joop Bekkers, die al 60 jaar lid is, passend gehuldigd. Ook vrijwilliger Cor van de Wiltenburgh, al 50 jaar trouw RVW-lid, kwam voor een onderscheiding in aanmerking in aanmerking, maar kon door ziekte niet aanwezig zijn. Maar een dag later stond voorzitter van Deest in 'huize van de Wiltenburgh' om hem alsnog de versierselen op te kunnen spelden.

 

DUNO Een dag later stond er een keur van voorzitters met de microfoon in de hand. Zo ook bij het Doorwerthse Duno. De club die tot nu toe de torenhoge verwachtingen en ambities meer dan waar maakt. ,,Het eerste elftal is winterkampioen en de club is gestegen naar een ledental van 254", glunderde voorzitter Richard Vaquier Droop. ,,Ook het aanblijven van hoofdtrainer Lodewijk de Kruif is belangrijk voor de club. We willen dit jaar de stap naar de Hoofdklasse maken en daarin is Lodewijk erg belangrijk." Toch opperde de Duno-voorzitter ook nog wel wat kanttekeningen. ,,De roep om een kunstgrasveld en verlichting blijft een heikel punt. Als club hebben we de financiële middelen niet, om dat te financieren. Helaas verlopen de gesprekken met de gemeente hierover nogal stroperig. Mogelijk, dat we daar dit jaar een opening in kunnen forceren." Maar of die opening er komt met Vaquier Droop aan de onderhandelingstafel is nog maar de vraag. ,,Wij als bestuur stellen namelijk onze portefeuilles beschikbaar. Misschien zal 'nieuw bloed', met een andere kijk, de gemeente bijvoorbeeld wel van onze nood kunnen overtuigen. Dit zal de leden misschien rauw op hun dak vallen, maar ik heb vorig jaar al eens een oproep gedaan, om versterking van ons bestuur. Helaas is daar te weinig respons op gekomen."

 

REDICHEM Redichem-voorzitter Jan Streefkerk huldigde een aantal jubilarissen, waaronder Wim van Os en Gert Hazeleger, die de club al 50 jaar trouw zijn gebleven zijn. Ook verheugde het hem, dat de teller van het ledental, met niet minder dan 35 teams in de competitie, op ruim boven de 600 staat. ,,Natuurlijk geeft dat ook organisatorisch de nodige aanpassingen, moet er weer meer materiaal aangeschaft worden, is er meer begeleiding nodig en hebben we met de overname van het DKOD-clubhuis De Berk, nu twee kleedkamer-locaties. Gelukkig zijn we er met zijn allen in geslaagd ook hier passend mee om te gaan." Sportief gaat het bij Redichem ook crescendo, maar zeker ook de inzet van de vele tientallen vrijwilligers werd door Streefkerk meer dan gewaardeerd."

 

CHRC Dat was bij 'de buren', CHRC, niet anders. Maar die waardering voor hun vrijwilligers stond plotseling in een heel ander daglicht. De club werd zaterdagmorgen opgeschrikt door het bericht, dat na een kort ziekbed, de zeer gewaardeerde en markante vrijwilligster, Marie Hendriksen, was overleden.  Uit respect, medeleven en waardering begon voorzitter Oswald Velthuizen de versoberde Nieuwjaarsreceptie met een meer dan indrukwekkende minuut stilte, waarin niet alleen Hendriksen, maar ook de in 2017 overleden Jan Staal en Cees Bloemendaal werden herdacht. Vervolgens stipte de voorzitter nog eens het belang van vrijwilligers aan werden Wout Jacobsen (60 jaar lid), Frank Beekman en jan Leewes (beiden 40 jaar lid) passend gehuldigd.

 

RTV BAKKERSHAAG Ook bij tennisvereniging Bakkershaag werd het nieuwe jaar ingeluid met een receptie. Die vond niet meer plaats in het vertrouwde 'eigen' clubhuis, maar in het onlangs geopende spiksplinternieuwe MFC Doelum. Dat is de ook voor Bakkershaag de nieuwe 'thuisbasis' geworden. Ook bijzonder was, dat de receptie niet werd opgeluisterd door 'een voorzittersspeech'. Niet in de laatste plaats, omdat de club, na het aftreden van voorzitter Jacques Budding nog op zoek is naar een opvolger. ,,Ja, misschien wel bijzonder", leggen bestuursleden Erwin Koop en Camiel Bartels uit. ,,Maar ook dit vinden wij gezellig. De aanwezigen keken wel wat raar op, waren in afwachting van een praatje, maar het ontbreken daarvan heeft zeker de gezelligheid niet beïnvloed hoor. We zijn inmiddels wel druk op zoek naar een opvolger van Jacques en hebben we al wat oriënterende gesprekken gevoerd. Wordt ongetwijfeld vervolgd."

 

ONA '53 Ook in Wageningen stonden er uiteraard de nodige Nieuwjaarsrecepties op het programma. Zo ook bij ONA '53, waar de receptie, inmiddels volgens traditie, wordt voorafgegaan door een onderlinge wedstrijd, met teams die waren samengesteld uit diverse geledingen. Na de wedstrijd was er muziek van 'huis-dj' Richard Stap en nam ook voorzitter Hans Bruijns nog even het woord. Hoewel er niet veel 'bijzondere zaken' te benoemen waren, gaf hij wel aan zich lichtelijk zorgen te maken over het tekort aan ONA-vrijwilligers. ,,Wij hebben weliswaar veel vrijwilligers, maar de uitvoering van diverse taken komt nog te veel neer op de schouders van een te kleine groep mensen." Hij deed dan ook een dringende oproep aan de aanwezigen, om wat extra tijd vrij te gaan maken en zich op die manier ook verdienstelijk te gaan maken voor 'hun' club en om daarmee ook de overige vrijwilligers wat te gaan ontlasten.

 

SKV Op Sportpark de Zoom nam (interim)-voorzitter Nic Langeveld, nadat eerst het zogenaamde 'Sherry-Cup Toernooi' was gespeeld, het woord. Langeveld was tevreden over 'zijn' club. ,,Het ledental is stabiel, maar er blijft aandacht nodig om de jongste jeugd te trekken. Maar nog steeds is er een duidelijke groei bij de meiden. Op dit moment zijn zelfs meer dan 200 vrouwen lid van SKV. Voor de KNVB geldt dit als een grote vereniging." Ook bij SKV was er waardering voor de vele vrijwilligers. In dat kader werd zoals Langeveld het memoreerde 'zonder ook maar iemand tekort te willen doen', even stilgestaan bij één vrijwilliger. ,,En met deze persoon wil ik alle vrijwilligers bedanken. In de verkiezing van sportvrijwilliger van het jaar is deze persoon winnaar in onze regio geworden. En dan heeft u allang door over wie ik het heb: Herman van Mersbergen." Een ander onderwerp dat de voorzitter aanstipte was: communicatie. ,,Er gaan ongelooflijk veel dingen goed bij SKV, zo goed dat het als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Maar mede door de grootte van de vereniging blijft goede communicatie van essentieel belang. Daar moeten we met zijn allen bewust van zijn. Elkaar blijven informeren, soms juist geen e-mailtje als antwoord maar je mobieltje op de 'oude manier' gebruiken. Regelmatig in gesprek gaan en blijven. Dat is een basis voor een goed verenigingsgevoel.  Zoals onze koning onlangs al zei: 'Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij'."

 

PALLAS '67 Bij de Wageningse atletiekvereniging Pallas '67, die in 2017 het 50-jarig lustrum vierde, nam voorzitter Paulien Adamse de gelegenheid te baat om de nieuw in het leven geroepen onderscheiding uit te reiken. ,,Wij hebben niet minder dan 40 Palleten benoemd tot Lid van Verdienste. Hiervoor werd een adviescommissie onderscheidingen in het leven geroepen. Zij hebben de leden die meer dan 10 jaar vrijwilligerswerk hebben verricht of een heel speciale bijdrage geleverd hebben aan de club geselecteerd. Die werden vervolgens beloond met een mooie oorkonde en er was taart voor alle aanwezigen."

 

[WAVV} Het 'Receptieweekend' werd afgesloten op Sportpark Van Ketwich Verschuur waar WAVV traditioneel de strijd om de Oliebollen-Cup organiseerde. De strijd gaat de laatste jaren tussen Oud-WAVV en 'buren', Oud-ONA '53. In de reguliere speeltijd kwamen beide teams niet tot scoren en moest de beslissing om de felbegeerde trofee vanaf de penaltystip worden beslist. Daarin toonde de thuisclub zich de sterkste en mocht even later Melis van Heusden die speciaal voor het 'cupduel' uit het verre Groningen was komen reizen, uit handen van WAVV-voorzitter Jan Laurens de Oliebollen-Cup in ontvangst nemen. Vervolgens benoemde de preses Arie, 'Bobby', Zwiesereijn tot Lid van Verdienste en kon hij de aanwezigen ook nog melden dat zowel het contract met hoofdtrainer Ronald Liefting en hoofdsponsor Peters van Ton, met een jaar was verlengd. 

 

Foto 1: RVW-trainer Peter van den Borden ondertekent 'live' zijn nieuwe contract 

Foto 2: De RVW-jubilarissen

Foto 3: De zieke 'RVW-jubilaris' Cor van de Wuiltenburgh wordt thuis verrast door voorzitter Dick van Deest.

Foto 4: De Redichem-jubilarissen.

Foto 5: CHRC voorzitter Oswald Velthuizen tijdens de indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis van de overleden vrijwilligster Marie Hnedriksen.

Foto 6: CHRC-jubilaris Jan Leewis is verheugd over de waardering die hij krijgt.

Foto 7: De ONA-receptie werd voorafgegaan door een onderling duel.

Foto 8: ONA-voorzitter Hans Bruijns reikt 'de Oliebollen-Cup' uit.

Foto 9: SKV-vpprzitter Nic Langeveld huldigt de 'Regio-sportvrijwilliger van het jaar', Herman van Mersbergen.

Foto's 10 en 11: Bij atletiekvereniging Pallas '67 werden maar liefst 40 leden tot Lid van Verdienste benoemd.

Foto 12: De teams van WAVV en ONA '53 die streden om de Oliebollen-Cup.

Foto 13: Spelmoment uit de wedstrijd om de Oliebollen-Cup.

Foto 14: WAVV-aanvoerder Melis van Heusden heeft uit handen van WAVV voorzitter Jan Laurens de Oliebollen-Cup ontvangen.