• Archief BDUmedia

Wageningen wil eigen gebouwen duurzaam maken

WAGENINGEN Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de komende vijf jaar acht eigen gebouwen duurzamer te maken plus zwembad De Bongerd. Voor de ambitieuze plannen vraagt het college aan de gemeenteraad extra geld vrij te maken.

Wageningen wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Klimaatwethouder Lara De Brito: ,,Het is een grote uitdaging om deze doelstelling te halen. Daarvoor vragen we extra inspanningen van iedereen. En dan moeten we daarin zelf als gemeente het goede voorbeeld geven en ons tempo opschroeven."

OPWEKKEN In de periode tot 2023 wil het college acht eigen gebouwen zoals sporthallen, de Stadswerf en het Havenkantoor duurzamer maken plus zwembad De Bongerd. Naast het besparen op het energieverbruik door isolatie en duurzame installaties wil het college ook meer duurzame energie opwekken. Op veel gemeentelijke gebouwen zijn zonnepanelen mogelijk. Deze aanpak leidt tot een CO2 reductie van 496 ton per jaar. Daarmee worden de acht gebouwen voor tachtig procent energieneutraal. De resterende twintig procent wordt als duurzame energie ingekocht.

ZWEMBAD Het duurzaam maken van zwembad de Bongerd wordt als een apart project uitgevoerd. De exploitant van het zwembad heeft vergaande ambities op het gebied van duurzaamheid. Samen met hem wordt gekeken hoe deze ambities het beste kunnen worden gerealiseerd.

VOORUITSTREVEND Dennis Gudden, wethouder Financiën en Vastgoed: ,,Alle energiebesparende maatregelen worden zoveel mogelijk uitgevoerd in combinatie met vervangingsinvesteringen en het reguliere onderhoud. Daarnaast plaatsen we zoveel mogelijk zonnepanelen op de acht gebouwen. We kijken niet alleen naar een korte terugverdientijd; er zitten ook maatregelen tussen met terugverdientijden langer dan 15 jaar. Dat vragen we immers ook aan onze partners. Dan moeten we dat zelf ook doen."

EXTRA GELD De geselecteerde acht gebouwen zijn: sporthal de Vlinder, sporthal Tarthorst, sporthal de Aanloop, 't Palet, gymzaal Marijkeweg, museum Casteelse Poort, de Stadswerf en het Havenkantoor. De Brito: ,,Deze gebouwen hebben gemeen dat ze relatief veel energie verbruiken. De besparing die wordt gerealiseerd kan weer gebruikt worden voor duurzaamheidmaatregelen op andere gebouwen.''

Voor de beoogde maatregelen wordt een krediet van 2,47 miljoen euro aangevraagd, waarvan al 1,82 miljoen euro is gedekt. Er blijft nog een bedrag van 650.000 euro over, waarvoor nog een aanvullend krediet verstrekt moet worden. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over de toekenning van de extra financiën. Het voorstel wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2018 door de raad behandeld.