Steenuilwerkgroep Wageningen van start

WAGENINGEN De Steenuilwerkgroep Wageningen ging zaterdag van start in de praktijk. Op het erf van de familie Venhorst aan de Oude Diedenweg in Wageningen heeft de nieuwe werkgroep een eerste nestkast voor steenuilen opgehangen.

 

Vooraf werd gedemonstreerd hoe een ideale nestkast voor een steenuil er uit hoort te zien en hoe de kast moet worden opgehangen. Ook oefenden de vrijwilligers om te beoordelen of een locatie geschikt is als leefgebied voor de uil. De werkgroep gaf daarna advies aan de eigenaar hoe zijn erf nog geschikter kan worden als leefomgeving van steenuilen.

 

De Steenuilenwerkgroep Wageningen richt zich op de bescherming van steenuilen en hun leefgebied. De oprichting van deze werkgroep vindt plaats onder leiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met Steenuil Overleg Nederland (STONE).

 

VERBETEREN STEENUILBIOTOOP De Steenuilenwerkgroep Wageningen helpt mee om het steenuilenbiotoop rond Wageningen te verbeteren. Het vergroten van nestgelegenheid door middel van het ophangen van nestkasten is daar onderdeel van. Ook gaan de vrijwilligers in overleg met geïnteresseerde erfeigenaren om aanvullende steenuilvriendelijke beplanting, zoals hoogstamfruitbomen en heggen te realiseren. Voor het plantmateriaal is subsidie beschikbaar vanuit dit project.

 

De eerste eigenaren hebben zich intussen al gemeld. Heeft u ook grond in het buitengebied van Wageningen en wilt u uw terrein geschikter maken voor steenuilen? Dan komen de vrijwilligers van de Steenuilenwerkgroep Wageningen graag een keer langs om de mogelijkheden te bekijken. Aanmelden kan bij Nomi Havelaar van SLG via e-mail: n.havelaar@landschapsbeheergelderland.nl.

 

Het project wordt mogelijk gemaakt door gemeente en provincie Gelderland.