• Gemeente Renkum

Burgemeester gaat in Doorwerth wonen

RENKUM Burgemeester Agnes Schaap werd op 12 mei dit jaar geïnstalleerd als de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente Renkum. Nu zij bijna een half jaar in functie is, blikt ze terug op wat haar is opgevallen, en waar ze de focus op wil leggen.

Feike Klomp

Ze valt direct met de deur in huis met een nieuwtje: ,,Ik ga per 1 december voorlopig in Doorwerth wonen." Het valt in de praktijk niet mee om een geschikte woning te vinden in de gemeente Renkum, vertelt de burgermoeder. ,,Mijn woning in Wijchen verkopen was zo gebeurd en daar moeten wij 30 november uit zijn. Maar mede door de oververhitte woningmarkt bleek het vinden van een goede plek hier in de gemeente een uitdaging. Maar het is gelukt. Ik ben blij met de woning in Doorwerth. Vanuit hier gaan wij verder met onze zoektocht naar een leuke koopwoning hier in de gemeente." De Renkumse raad gaf haar in het voorjaar extra tijd om een woning in de gemeente Renkum te zoeken. Ze kreeg tot 12 mei volgend jaar de tijd. De raad moet hier namelijk officieel ontheffing voor verlenen. Volgens de Gemeentewet moet een burgemeester zich zo snel mogelijk na benoeming vestigen in de gemeente waar zij deze functie bekleedt.

 

Ze trapt de evaluatie van de eerste '150 dagen' af door een algemene indruk van de gemeente Renkum te geven. ,,Ik heb inmiddels zo'n 50 (koffie)bezoeken afgelegd, bestuurders, ondernemers en vele anderen gesproken. Ik kan het niet anders zeggen: ik zie vooral tevreden inwoners. Ze zijn trots op het groen, genieten van de ruimte en hun leefomgeving." Voldaan kijkt ze terug op een bezoek onlangs aan De Rijnhof in Renkum, waar ze met bewoners en personeel sprak. ,,Ze hadden allerlei vragen voor mij. Bijvoorbeeld over mobiliteit in de buitenruimte. Als we daar iets aan moeten verbeteren, moeten we het bespreekbaar maken."

 

PLATFORMS ,,Daarin spelen dorpsplatforms ook een belangrijke rol. Een goed voorbeeld is Wolfheze. Dorpsplatform Wolfheze laat zich zien en houdt ons scherp. Dat sluit mooi aan bij mijn eigen motto: zorg dat je samen onderwerpen bespreekbaar maakt."

 

BESTUUR Inmiddels heeft de Wijchense ook een eerste indruk van het lokale bestuur. ,,Ik heb nu een aantal raadsvergaderingen met plezier geleid. De sfeer is goed, ook in het college. Wel mis ik nog een beetje het sprankelende debat. Ik hoor geregeld goed onderbouwde argumenten over en weer, maar wat meer pit en snelheid helpt denk ik om luisteraars en publiek beter te binden."

 

Er staat overigens een nieuw vergaderstelsel op stapel, vervolgt ze. ,,Een raadsthema-werkgroep is bezig met een toekomstige andere aanpak, waar meer ruimte is voor inwoners voor en tijdens een commissievergadering. Dus minder 'wij zij' en meer 'samen' standpunten uitwisselen." Ook aan de soms langdurige sessies in de Renkumse politiek wordt als het aan Schaap ligt wat gedaan: ,,Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota werkten we al met een maximale spreektijd. Dat willen wij de komende periode verder doorvoeren. Daarmee komt er meer ruimte voor een interactief debat." Ze heeft nog een wens: ,,Ik juich het toe als publiek via de livestream amendementen en moties digitaal te zien krijgt. Dat draagt bij aan de beleving van een agendapunt."

 

WAAKZAAM Niet alles is natuurlijk pais en vree in de zes kernen, beseft ze: ,,In het Veiligheidsplan 2018-2021 richten we ons samen met de veiligheidspartners op zeven prioriteiten. Personen met verward gedrag zijn daar een voorbeeld van. Ook de samenwerking met zorginstellingen hier is en blijft belangrijk. Maar als het echt moet grijp ik in. Want soms moet je duidelijk zijn over wat wel en niet kan. Bijvoorbeeld in juli van dit jaar, toen bleek dat er in een pand aan de Weverstraat handel was in verdovende middelen." Het pand is nu voor een aantal maanden gesloten. ,,Ook het aangetroffen drugsafval bij landgoed Mariëndaal onlangs, baart me zorgen. We moeten waakzaam blijven."

 

ONDERMIJNING Een ander item waar ze op wijst is 'ondermijning'. Renkum wil uiteraard verschoond blijven van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. ,,Een tweede punt op de prioriteitenlijst. Overigens een van de landelijke speerpunten in gemeenteland. Van belang is daarom om onze informatiepositie goed op peil te houden en alert te blijven."

 

Integriteit is een ander thema dat ze graag aansnijdt: ,,Feitelijk heeft dit raakvlakken met ondermijning. Althans dat kan. Onze fractievoorzitters en hun besturen zijn zich hier van bewust. Kijk goed met wie je te maken hebt rond je eigen partij is het devies."

 

SAMENWERKING De maatschappij verandert, dat vraagt dus om een gemeente die zich aanpast. ,,Daarom ben ik een voorstander van regionale gemeentelijke samenwerking. Elkaar versterken waar het kan." Daarbij doelt ze onder andere op De Connectie. Een gemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Renkum, Arnhem en Rheden. De Connectie voert taken uit op het gebied van bijvoorbeeld facilitaire zaken, ICT, inkoop- en aanbesteding. ,,Daarnaast zijn wij allemaal gebaat bij een snelle en goede dienstverlening voor de inwoner. Medewerkers zijn zich daar steeds meer van bewust, maar er is nog een weg te gaan." In dat licht haalt ze een volgend speerpunt aan: een optimale digitale dienstverlening. ,,Die moeten we verder verbeteren. Bijvoorbeeld dat we toewerken naar dienstverlening op afspraak, want de inwoner is onze klant. Parallel hieraan vraagt dat om medewerkers met 'de blik naar buiten', met ruimte voor eigen initiatief."

 

Schaap (PvdA) woont al 40 jaar in Wijchen. Tussen 1998 en 2014 was ze directeur/bestuurder van zorginstelling Malderburch in Wijchen. Van 2006 tot 2014 was ze lid van de gemeenteraad van Wijchen. Ze was enige tijd fractievoorzitter en een tijd vicevoorzitter. In 2014 werd ze benoemd tot wethouder in Wijchen met als portefeuille sociale zaken, duurzaamheid en economische zaken.

De nieuwe burgemeester volgde waarnemend burgemeester Hein Bloemen op, die op zijn beurt de in 2016 vorig jaar vertrokken burgemeester Jean Paul Gebben opvolgde.