• Koen Wilmink
  • Koen Wilmink
  • Koen Wilmink

Extreem lage waterstand Nederrijn (video)

RENKUM De waterstand in de Nederrijn bij Renkum en in de overige rivieren van Nederland is de laatste veertig jaar niet zo laag geweest als momenteel het geval is. Rijkswaterstaat heeft daarom vrijdag een waarschuwing voor de lage waterstand afgegeven voor de scheepvaart, de waterschappen, industrie en natuurbeheerders. Tot eind volgende week wordt geen verbetering verwacht, meldt een woordvoerder aan het ANP.

Sinds half augustus is er in het stroomgebied van de Rijn vanuit Duitsland geen neerslag van betekenis meer gevallen. Waterschappen hebben maatregelen genomen voor de drinkwatervoorziening. Drinkwaterbedrijven voeren hun water nu via een andere route aan, elders uit de rivier.

Rijkswaterstaat en scheepvaartbevrachters waarschuwen binnenschippers om de waterberichten goed in de gaten te houden. Door de lage waterstand kunnen zij veel minder vracht meenemen. De stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein houden rivierwater langer vast.