• Marijke Kuipers.

    Koen Wilmink
  • Koen Wilmink

'Wageningen kan nog duurzamer worden'

WAGENINGEN Marijke Kuipers is al jaren betrokken vrijwilliger en voorzitster van Platform Duurzaam Wageningen. ,,Onze taak is de gemeente aansporen om duurzamer te worden en burgers voorlichten."

Christien Bartels

Woensdagavond 7 maart staat het Duurzaamheidsdebat in de bibliotheek op de agenda. Iedereen is welkom. De definitieve uitkomsten van de duurzaamheidsenquête, gehouden onder inwoners, worden dan gepresenteerd. ,,Politieke partijen worden uitgedaagd om stelling te nemen omtrent kwesties die spelen en hier ook iets mee te doen," aldus Kuipers. Het platform stelt vragen vanuit de duurzame aspecten people, planet en profit. Oftewel: sociaal, ecologisch en economisch. ,,Duurzaamheid gaat niet alleen over het klimaatbeleid, maar ook over sociale cohesie, natuur, leefmilieu en groei."

VISIE Waar voorheen gebruik werd gemaakt van een duurzaamheidsmeter is deze keer gekozen voor een enquête. De meter is dit jaar landelijk niet tot stand gekomen waardoor vergelijk met andere Nederlandse gemeenten niet mogelijk is. Wel kan Kuipers zeggen dat Wageningen vier jaar geleden, toen vlak voor de laatste verkiezingen werd gemeten, steeds meer gezakt is op de lijst. In 2011 was het percentage 75 procent. De laatste keer was dit 64 procent. Kuipers: ,,Ik durf nu geen inschatting te maken, maar denk dat het vergelijkbaar is. Een aantal gemeentelijke beleidsterreinen verdienen verbetering, anderen gaan goed. Het grootste probleem is nog steeds dat er geen algemene duurzaamheidsvisie is die op alle terreinen toepasbaar is."

MOGELIJKHEDEN ,,Kijken naar duurzaamheid is integraal kijken naar álle mogelijkheden. Daar heb ik in de bereikbaarheidskwestie weinig van gemerkt. Dit is één van de grotere issues, die niet eens echt over duurzaamheid gaat," aldus Kuipers. Maar vanuit klimaatoogpunt is het not done om bos te kappen en asfalt te leggen voor een weg door het geliefde Wageningse Binnenveld. ,,En dan willen we de meest duurzame universiteit zijn? Dat bijt! Er zijn andere mogelijkheden, zoals 'Ruggegraatsweg 2.0', een compromis van de Wageningse 'horsten'-woonwijken. Want bewoners maken zich tevens zorgen over een gevaarlijk kruispunt in de toekomst als de weg door het Binnenveld wordt aangelegd. Sociaal gezien is het ook niet wenselijk."

UITERWAARDEN Kuipers vervolgt: ,,Het is door maatschappelijke organisaties al eens gelukt om de bouw van een woonwijk in de Uiterwaarden tegen te houden. Ik hoop dat we dit ook kunnen tegenhouden. In Enschede bestond jaren geleden hetzelfde probleem bij de universiteitscampus. Uiteindelijk hebben ze daar tientallen miljoenen overheidsgeld bespaard door een app te ontwikkelen die de actuele verkeersstroom peilt. We willen kijken of we dit met de Wageningse universiteit ook kunnen ontwikkelen."

Een issue gekoppeld aan het thema bereikbaarheid is ongebreidelde groei versus een circulaire economie. Kuipers vraagt zich af: ,,Moeten we echt als klein stadje uit onze voegen groeien omdat bedrijven als Unilever hier zijn gekomen? Wil laatstgenoemde ook niet een rol spelen om duurzamer te worden? Tot nu toe is uit de enquête gebleken dat we liever een op duurzaamheid gerichte economie hebben in plaats van alleen maar groei."

VOORBEELD Kuipers is benieuwd hoe alle Wageningers hier over denken in plaats van alleen het groene werkveld. ,,Hoe denkt de gewone 'Woageninger' hierover? Bijvoorbeeld het verder bevorderen van gebruik van lokale en regionale producten. Dat hoeft niet duur en elitair te zijn", aldus Kuipers. Weten wie het teelt en waar het vandaan komt begint juist steeds meer een trend te worden. ,,Een mooi voorbeeld is ons stadhuis dat circulair en klimaatneutraal is, met een kantine met streekproducten. Het inkoopbeleid van de gemeente is zelfs een voorbeeld voor ministeries."

En tot slot, hoe klimaatneutraal is heel Wageningen al? Kuipers: ,,Ik denk dat we op koers liggen, maar er moet nog wel heel wat gebeuren. We hebben nog twaalf jaar te gaan. In 2030 moet Wageningen klimaatneutraal zijn. We gaan onder andere compleet af van het gas en over naar een warmtenet. Vier jaar geleden was dat bijna onbespreekbaar. De eerste Wageningse gasloze wijk is Nieuw Kortenoord. Warmtepompen worden gebruikt in plaats van cv-ketels."

Kijk op www.duurzaamwageningen.nl voor meer informatie over het Duurzaamheidsdebat.

Benieuwd hoe de lokale Wageningse partijen over het onderwerp duurzaamheid denken? Lees dan de papieren versie van Hoog en Laag Wageningen.