• Bas Czerwinski

Coalitieprogramma gemeenteraad Wageningen vastgesteld

WAGENINGEN GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie hebben vandaag het coalitieprogramma 'Een nieuw perspectief, Duurzame verandering voor elkaar' vastgesteld. In dit programma zijn afspraken gemaakt over negen dossiers en over financiën.

De coalitie heeft deze negen dossiers doorbraakdossiers genoemd. Dit zijn onderwerpen waarvan de partijen denken dat ze met deze coalitie een doorbraak kunnen bewerkstelligen. Deze onderwerpen zijn: Zorg & Welzijn, Onderwijs, Voedsel, Economie, Natuur & Landschap, Wijken & Wonen, Cultuur, Klimaatneutraal en Duurzame Mobiliteit.

,,Democratische vernieuwing is voor deze coalitie is ook een belangrijk thema. Hierover zijn echter geen afspraken vastgelegd. De beoogde coalitie wil dit thema met de gehele gemeenteraad bespreken. Ook alle andere onderwerpen, die niet aan bod komen in het programma, worden aan de gemeenteraad overgelaten," zo schrijft de gemeente. 

Het coalitieprogramma is te lezen via www.wageningen.nl