• Henny Jansen

Renkum 'not amused' over vliegroute Lelystad

OOSTERBEEK De Renkumse politiek is 'not amused' over een aanvliegroute van vliegtuigen over de gemeente Renkum richting vliegveld Lelystad. Daarmee is het niet de eerste gemeente die zich zorgen maakt over de herverdeling van de burgerluchtluchtvaart, om daarmee Schiphol straks te ontlasten.

Tijdens de raadsvergadering van vorige week schaarde de raad zich unaniem achter het VVD-initiatief tegen een aanvliegroute boven Renkum. Samen met de fracties van GroenLinks, de PvdA en Partij Renkumse Dorpen dienden de liberalen een motie in. Deze werd unaniem aangenomen. Het college krijgt de opdracht om de Renkumse bezwaren over te brengen aan het Kabinet, maar ook aan de directe buurgemeenten.

 Het is ook de bedoeling dat B&W van Renkum de Tweede Kamer, Provinciale Staten van Gelderland van het protest op de hoogte brengt. De Renkumse politiek schrok de afgelopen week 'ineens' op toen bekend werd dat er mogelijk laag vliegverkeer over Renkum gepland zou zijn.

 

Ondermeer GroenLinks-Statenlid Joa Maouche zwengelde het aan. Hij stelde bij de provincie vragen over de alternatieve route boven Renkum. Er brak ook een 'Twitterstorm' los met verbolgen reacties van Renkumse politici. Hoe haalt men het in het hoofd om vliegtuigen boven het Renkums Beekdal te laten vliegen, een natuurproject dat 40 miljoen heeft gekost en waar herten gaan lopen, zo was de teneur.

Ook de fractie van de D66 stortte zich op het nieuws en stelde er vragen over aan het college.

 

Het meest recente standpunt van het college luidt, aldus een pas verschenen bericht: Op dit moment wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gekeken naar alternatieve vliegroutes voor Lelystad Airport.

Een van de alternatieve routes loopt over gemeente Renkum heen, globaal ten westen van Wolfheze en over het Renkums Beekdal.

Gemeente Renkum wil op de voorgestelde hoogte van 2700 meter geen vliegroutes over het grondgebied van de gemeente. Er is begrip voor het feit dat er gekeken wordt naar alternatieve routes.

 

Maar veel inwoners raken met deze route opnieuw gedupeerd. Daarnaast vindt de gemeente de voorgestelde route niet gewenst, vanwege de kwetsbaarheid van het Renkums Beekdal en de investeringen die zijn gedaan om dit natuurgebied te realiseren.

De gemeente Renkum is in gesprek met het ministerie om de Renkumse belangen zo goed mogelijk te behartigen. Dit gebeurt in afstemming met de provincie, gemeente Wageningen, gemeente Ede en de andere omliggende gemeenten.