• Pixabay

'Steeds vaker knelpunten voorwoningcorporaties'

RENKUM Het bieden van betaalbare en duurzame woningen in leefbare buurten en tegelijkertijd een goede en moderne dienstverlening bieden. Het zijn forse uitdagingen voor alle woningcorporaties. Maar steeds vaker levert dit concrete knelpunten op. ,,Als je er helemaal voor je bewoners wilt zijn, is iedere keer dat dit niet uit de verf komt frustrerend", aldus directeur Eric Angenent van Vivare in het jaarverslag 2018. 

Vivare wil woningen bieden die niet alleen beschikbaar, maar ook betaalbaar zijn voor de mensen die ze nodig hebben. De afweging om te investeren in het vergroten van de woningvoorraad door nieuwbouw te realiseren, óf te investeren in de kwaliteitsverbetering van de bestaande voorraad is ingewikkeld. Met name doordat de bouwkosten de komende jaren verder zullen stijgen.

DUURZAAMHEID In 2018 realiseerde Vivare twee keer zoveel nieuwbouwwoningen dan het jaar ervoor. ,,We leverden 162 nieuwe woningen op. Speciaal daarbij zijn de Bijna Energie Neutraal Gebouwde (BENG)-woningen in Velp, onze eerste Nul Op de Meter (NOM)-woningen in Renkum en meerdere projecten op stadswarmte in Arnhem. Om vaart te maken voeren we duurzaamheidsmaatregelen al een aantal jaar uit zonder huurverhoging," aldus Angenent. ,,Dat hebben we in 2018 ook  zo gedaan, maar dit kunnen we niet oneindig volhouden." 

BUURT De kwaliteit van wonen wordt voor een groot deel bepaald door de buurt, weet Angenent. ,,Eén van de belangrijkste succesfactoren voor leefbare buurten en wijken is de betrokkenheid van de bewoners. In een gerenoveerd appartementencomplex in Presikhaaf bleek uit onderzoek dat net afgestudeerden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid. In een pilot heeft Vivare daarom een aantal net afgestudeerde HBO-studenten geselecteerd. Ook zij zijn enthousiast over de pilot en stellen voor soortgelijke pilots in te zetten bij andere complexen.''

VERWACHTINGEN Meer mensen in kwetsbare posities een thuis bieden. De woningvoorraad verduurzamen. Maar ook fiscaal bijdragen aan gezonde overheidsfinanciën en een lagere nationale schuld. Woningcorporaties moeten aan steeds hogere verwachtingen voldoen. ,,De combinatie van verwachtingen en verzwaringen zet flinke druk op onze organisatie en dienstverlening", zegt Eric Angenent. ,,In 2018 investeerden we in de kwaliteit van ons vastgoedbeheer. Ook voerden we veranderingen door om beter om te gaan met meldingen en klachten. Het zijn maatregelen die verbetering brengen, alleen merken klanten dat nu nog onvoldoende. We begrijpen dat dat soms frustratie oplevert. Maar het inspireert ons ook om samen met onze netwerkpartners en bewoners aan de slag te gaan."