• Berrydereusfotografie.nl

Ondernemend Oosterbeek wordt vereniging

OOSTERBEEK Ondernemend Oosterbeek is in beweging. In korte tijd is er veel gebeurd. Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel om het centrum van Oosterbeek meer te laten bruisen, beseft het bestuur. Voorzitter Thijs de Bruijn legt uit wat de route is naar een Oosterbeek waar beleving, evenementen en binding centraal staan. Het motto van de ondernemende Oosterbekers: 'Met elkaar, voor elkaar'.

Feike Klomp

De Bruijn blikt eerst kort terug op een informele bijeenkomst van Oosterbeekse ondernemers eerder in maart. ,,Samen met een veertigtal collega-ondernemers bespraken we de nieuwe ondernemende kansen voor Oosterbeek, vooral door de recente invoering van reclamebelasting. Met het geld kunnen we onder andere evenementen organiseren."

VERENIGING Een van de eerste acties van Ondernemend Oosterbeek is de move van Stichting Ondernemend Oosterbeek naar de oprichting van de Vereniging Ondernemend Oosterbeek. ,,Een vereniging is een rechtsvorm om een doel te bereiken, en dat sluit perfect aan bij de plannen. Bovendien straalt het gezamenlijkheid uit."

PLANMATIG Maar de weg is nog lang, weet de voorzitter ook: ,,Jaarlijks int de gemeente Renkum rond de 30.000 euro aan reclamebelasting met het doel om Oosterbeek beter op de kaart te zetten. Van het grootste belang is een marketingplan. Niet eerst direct allerlei losse middelen gaan produceren, maar een visie op termijn. Bestuurslid Egbert Sloet van Oldruitenborgh gaat hiermee aan de slag."

ROUTE De Bruijn: ,,Wat we op termijn graag willen zien: jaarlijks een diversiteit aan evenementen. Het logisch inzichtelijk maken van alle evenementen in Oosterbeek, maar ook in de regio, want samenwerken en elkaar versterken staat centraal."

Hij vervolgt: ,,Mogelijk kan dat bijvoorbeeld leiden tot een evenementenkalender, de toepassing van een app, inzet van social media en de ontwikkeling van een website. Wel hechten we er waarde aan om zoveel mogelijk Oosterbeekse ondernemers bij de invulling hiervan in te zetten."

SPIN Het in gang zetten van deze route is één, continueren en de vaart erin houden is twee. Vaak komt de klad erin en sterven ideeën in schoonheid: ,,Daarom denken we ook over de aanstelling van een regisseur, een spin in het web die proactief alles in de gaten houdt. Verder is er een ondernemersraad die zich gaat inzetten om evenementen goed van de grond te tillen."

De Bruijn benadrukt nog dat het bestuur dankbaar gebruik maakt van de uitkomsten van een ondernemersenquête die onlangs door Adviesbureau BRO is uitgevoerd, in samenspraak met de gemeente. Daarin konden ondernemers aanbevelingen, wensen en opmerkingen plaatsen, zodat de toekomstvisie beter gestalte krijgt. 

Woensdagvond 12 april vindt een volgende ondernemersbijeenkomst (Hartenstein@Laurie) plaats, waar de plannen centraal staan.