Nieuwe BSO in dr. Albert Schweitzerschool

RENKUM Kinderopvangcentrum De Speelboerderij start op 1 februari met SportBSO de Kameleon in de Dr. Albert Schweitzerschool in Renkum. Deze BSO is een uitbreiding op de bestaande SportBSO Renkum van KOC De Speelboerderij.

Vanwege de groei van de SportBSO en de intensievere samenwerking met de basisscholen was uitbreiding nodig. De belangstelling voor de SportBSO's van De Speelboerderij in Renkum is

ondanks de malaise in de kinderopvang de afgelopen jaren blijven groeien. Deze groei noodzaakt ook de uitbreiding van het aantal locaties. De uitbreiding is tevens het gevolg van een intensievere samenwerking met de basisscholen in Renkum.

Zowel KOC De Speelboerderij als de basisscholen zien in deze nieuwe uitbreiding van de samenwerking veel mogelijkheden om voor kinderen nog meer op maat activiteiten aan te bieden.

De komende jaren zal SportBSO Renkum verder uitbreiden als gevolg van de nieuwbouw MFC en de verwachte nieuwbouw van de basisscholen. Met deze nieuwbouw wordt het voor zowel KOC De Speelboerderij als de basisscholen eenvoudiger om samen te werken, omdat de verschillende locaties zullen worden geclusterd in en rond het nieuwe MFC in Renkum.

Voor kinderen komen hiermee goede voorzieningen beschikbaar op korte afstand van zowel de scholen als de locaties van KOC De Speelboerderij. ,,Hoewel de samenwerking niet bepaald wordt door een kleine afstand van elkaar, helpt dit wel enorm´´, aldus Jacqueline van Deelen, manager bij Kinderopvangcentrum De Speelboerderij.

Op woensdag 3 februari 2016 vindt van 14.00 tot 16.00 uur de opening plaats. Er worden diverse leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Geïnteresseerden kunnen informatie krijgen via www.despeelboerderij.nl of 0317 351 325.