• Op de foto van links naar rechts: Bas Hommelink (Directeur WAM & Van Duren), Karin Lieber (Raad van Bestuur Zinzia) Peter de Waal (Directeur RTP Elektrotechniek) en Jeroen Fukkink (Projectleider WSI Techniek).

    Zinzia Zorggroep

Nieuwbouw Oranje Nassau's Oord gaat van start

WAGENINGEN/RENKUM Zinzia Zorggroep start met het nieuwbouwtraject van het psychogeriatrisch verpleeghuisdeel van Oranje Nassau's Oord. In het afgelopen jaar zijn de laatste horden genomen voor de definitieve nieuwbouw. Uit de aanbesteding werd het consortium geselecteerd met Bouwgroep WAM & van Duren, RTP Elektrotechniek en WSI Techniek om de nieuwbouw te realiseren.

,,Met kleinschalig woon- en zorgmogelijkheden en met ruime mogelijkheden voor welbevinden kan Zinzia meer toekomstgericht aansluiten op de behoefte van bewoners. Voor kwetsbare ouderen die thuis wonen ondersteunt Zinzia parallel met ambulante expertise en tijdelijke behandeling'', aldus Zinzia.

In de eerste fase is er voor de omgeving nog niet veel meer waar te nemen dan de bouwhekken. Om ruimte te maken voor de nieuwbouw worden vanaf juni enkele bijgebouwen gesloopt. Naar verwachting is de nieuwbouw eind 2019 gereed en kunnen de 114 bewoners hun intrek nemen in de nieuwe appartementen. Bewoners kunnen tijdens de bouw in het huidige gebouw van Oranje Nassau's Oord blijven wonen totdat de nieuwe huisvesting klaar is. Een verhuizing en tijdelijk verblijf elders is daarmee voor hen niet aan de orde.

Bewoners, mantelzorgers, medewerkers en omwonenden worden tijdens informatiebijeenkomsten in maart of april geïnformeerd over het bouwtraject.