• Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland

Informatiebijeenkomst over plannen Gastenhuis Dreijeroord

OOSTERBEEK De voorbereidingswerkzaamheden voor de sloop van het voormalige hotel Dreijeroord zijn begonnen. In de loop van volgend jaar start de herbouw van dit historische pand en naar verwachting zal het Gastenhuis Oosterbeek er uiterlijk medio 2019 haar deuren openen.

Op 30 november organiseren Amvest en het Gastenhuis speciaal voor direct omwonenden van Dreyeroord een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt er veel verteld over de visie van het Gastenhuis en hoe het leven in een Gastenhuis er aan toe gaat. Ook stellen Ralph en Rina Kos, het zorgechtpaar dat deze vestiging gaat leiden, zich uitgebreid aan hun toekomstige buren voor. Tot slot zal de architect het ontwerp uitgebreid toelichten en verschaft Amvest meer informatie over de sloop- en bouwperiode. Alle omwonenden hebben hiervoor inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Het Gastenhuis biedt zorg aan mensen met dementie. In de vestiging worden twintig appartementen gerealiseerd, waarvan er twee geschikt zijn voor bewoning door echtparen. Daarnaast zijn mensen die nog thuis wonen van harte welkom in de sociëteit. Zorg aan huis zal worden opgestart indien daar in de omgeving behoefte aan is. In de zorg wordt nauw samengewerkt met mantelzorgers, de bestaande sociale netwerken van de gasten en met de lokale middenstand. Voor meer informatie kunnen mensen terecht op www.hetgastenhuis.nl.

INWONEND ZORGECHTPAAR Elke vestiging wordt geleid door een inwonend zorg(echt)paar dat zelf ook sociale verankering zoekt in de wijk en gemeente. In Oosterbeek zijn dit Ralph en Rina Kos . Zij zullen er voor zorgen dat het Gastenhuis echt deel gaat uitmaken van de wijk, en hun gasten een rol kunnen blijven spelen in de maatschappij. Op deze wijze kunnen zij hun gasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bieden.