• n.v.t.

Iedereen kan zijn wie hij is op het Dorenweerd College

Advertorial

Een fijne sfeer en zelfontplooiing zijn heel belangrijk op het Dorenweerd College. Elk kind moet de kans krijgen om te zijn wie hij of zij is, talenten te ontplooien en te groeien in de richting die bij het kind past. Het Dorenweerd College draagt hieraan bij door extra activiteiten gericht op talentontwikkeling aan te bieden en hulp en begeleiding te geven waar dat nodig is.

"Natuurlijk staat goed onderwijs op de eerste plaats, maar daarnaast wil het Dorenweerd College vooral een fijne en veilige school zijn", zegt Amber Hiemstra, afdelingsleider brugklas. "De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor veel leerlingen spannend. Dat is ook logisch; na acht jaar je vertrouwde school verlaten, is een hele overgang. Wij vinden het erg belangrijk dat leerlingen zich meteen op hun gemak voelen. Ook zijn er in de brugklas twee mentoren per klas. Zo krijgen de kersverse brugklassers de aandacht die ze verdienen."

Alles eruit halen
Dat deze aanpak werkt, blijkt wel uit de herinneringen van ouderejaars. Sanne vertelt: "Ik voelde me direct thuis. Het is hier overzichtelijk, er is geen chaos en lokalen zijn makkelijk te vinden. Bij de mentoren kun je terecht met al je vragen of problemen. Ik ga nog steeds regelmatig kletsen met mentoren uit voorgaande jaren. Zij zijn echt heel belangrijk voor mij geweest." Jill beaamt dit. "Het is een hele hechte school. Ik denk dat dat komt door de kleinschaligheid. Je kent iedereen en ik klets altijd even met de mensen bij de receptie of de conciërge. De docenten doen ook echt moeite om alles uit je te halen. Als ze weten dat je het kan, helpen ze je bijvoorbeeld om door te stromen van mavo naar havo."

Anders zijn mag
Het Dorenweerd College biedt alle ruimte om jezelf te zijn. Niek: "Iedereen mag hier zijn wie hij is. Zo hebben we 'Indifferent'; een groep van leerlingen die zich anders voelen dan de rest. Dat kan zijn omdat iemand homoseksueel of transgender is, maar ook bijvoorbeeld leerlingen uit een ander land of met een andere achtergrond. Indifferent organiseert activiteiten over respect en tegen pesten en stimuleert iedereen om te laten zien wie hij is. Tegen achtstejaars wil ik zeggen: kom naar de open dag, praat met leerlingen, probeer door de versiering en de drankjes heen te kijken en stel je voor hoe het is om hier echt te lopen. Je moet je direct prettig voelen. Dat had ik ook en ik heb geen moment spijt gehad."

De Open Dag op het Dorenweerd College is op 12 januari van 10.30 tot 14 uur.