• Golfclub Heelsum

Gemeente Renkum doet mee aan Dag van de Ondernemer

RENKUM MKB Nederland heeft vorig jaar de derde vrijdag van november uitgeroepen tot 'Dag van de Ondernemer'. Dit jaar wordt op vrijdag 17 november de tweede 'Dag van de Ondernemer' georganiseerd. De gemeente Renkum doet hier net als vorig jaar ook aan mee.

„Alle ondernemers, groot en klein, zijn voor de gemeente van grote waarde. De gemeente wil ondernemers dan ook graag beter leren kennen en ze de gelegenheid bieden elkaar te leren kennen", aldus gemeente Renkum.

 

Op de Dag van de Ondernemer kunnen ondernemers een kijkje nemen in de keuken van een andere ondernemer. Dit jaar is dat Golfclub Heelsum en De Enk Groen & Golf uit Renkum. Golfclub Heelsum is een klassieke heidebaan aangelegd op prachtige historische grond, het Airborne gebied. De Enk Groen & Golf heeft zich in de loop der jaren binnen de groensector gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van golfbanen, daktuinen, en terreininrichting en groen. De Enk was onder andere betrokken bij de renovatie van de Paleistuinen op het Loo in Apeldoorn, de groenaanleg op het Keizer Karelplein in Nijmegen en bij het zorgeloos groen op industrieterrein Schaapsdrift in Renkum.

PROGRAMMA De ondernemersochtend bij Golfclub Heelsum en De Enk Groen & Golf duurt van 9.30 tot ongeveer 13.00 uur en wordt gehouden aan de Ginkelseweg 14 in Heelsum. Het volledige programma is te vinden op www.renkum.nl/ondernemersbijeenkomst.

BEZOEK Het college gaat geregeld op werkbezoek bij bedrijven en organisaties. Dit doen zij ook op de Dag van de Ondernemer. Na de ondernemersochtend leggen alle wethouders en de burgemeester enkele werkbezoeken af.