• John Bartels

Eerste gasloze wijk in Renkum

RENKUM Vivare bouwt 31 duurzame sociale huurwoningen aan het Dorrestijnplantsoen in Heelsum. Dit zijn de eerste zogenaamde Nul op de Meter nieuwbouwwoningen van Vivare. Deze woningen worden niet aangesloten op het gasnet. Voor de gemeente Renkum is gasloos bouwen ook een voorwaarde voor de vier vrijstaande woningen die aan het Dorrestijnplantsoen worden gebouwd.

Wethouder Jasper Verstand: ,,Er zijn nog geen wettelijke regels die gasloos bouwen verplichten, maar gemeente Renkum wil dat vooruitlopend hierop al wel gasloos wordt gebouwd bij nieuwbouw. Deze eerste gasloze wijk van de gemeente past heel goed bij de duurzaamheidsambitie die gemeente Renkum heeft. Alles wat je nu niet gasloos bouwt, moet je de komende jaren weer ontkoppelen. Daarom hebben we Vivare gevraagd de nieuwe wijk in Heelsum gasloos te bouwen".

De huurwoningen die Vivare bouwt zijn duurzaam, zeer goed geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. De woning wekt zelf energie op. ,,Bij normaal gebruik is er dus geen extra energie nodig (Nul op de Meter) voor het verwarmen van de woning en het huishoudelijk gebruik. Dat scheelt in de portemonnee", zegt Pieter Duif, directeur Vastgoedregie Vivare.

Het nieuwe kabinet formuleerde belangrijke klimaatdoelstellingen. Om die te halen is afgesproken dat over enkele jaren alle nieuw te bouwen woningen en andere gebouwen in principe niet meer op het gasnet worden aangesloten. Daarom bouwen de gemeente Renkum en Vivare nu al duurzaam en gasloos aan het Dorrestijnplantsoen.