• Marco Vellinga

Doe de testament-check bij NotaJura

Advertorial

Ruud Nagtzaam ondersteunt en adviseert 

Feike Klomp

 

ARNHEM Herkenbaar? U beschikt over een testament, maar u staat niet elk jaar stil bij de inhoud daarvan. Toch kan het zijn dat uw persoonlijke omstandigheden inmiddels zijn veranderd, waardoor aanpassing van uw testament noodzakelijk of aan te raden is. Ook kan gewijzigde wetgeving aanleiding zijn voor een nieuwe analyse. Doe daarom de testament-check bij NotaJura van voormalig notaris Nagtzaam.

 

NotaJura is een laagdrempelige praktijk voor het juiste advies. Mr. Ruud Nagtzaam geeft notarieel-, juridisch- en fiscaal advies in de ruimste zin des woords.

Nagtzaam heeft meer dan 30 jaar kennis en ervaring op dit gebied. De testament-check is een van de vele mogelijkheden in zijn dienstverlening.

 

BEOORDELEN ,,In een testament bepaalt u bijvoorbeeld wie uw erfgenamen zijn of dat de verdeling tussen erfgenamen anders is dan in de wet is geregeld", legt Nagtzaam uit.

,,Als er ooit een testament is gemaakt, adviseer ik dat eens in de vijf jaar tegen het licht te houden, omdat situaties kunnen zijn veranderd. Daarbij kan ik de cliënt van dienst zijn."

Hij vervolgt: ,,Het kan ook zijn dat er juist geen testament is, maar dat u wilt weten of een testament in uw persoonlijke situatie raadzaam is."

 

VOORBEELDEN Andere voorbeelden waarbij een testament wenselijk is: u wilt dat uw nalatenschap of een deel daarvan naar andere personen dan de naaste familie gaat, of naar een liefdadige instelling. ,,Het kan ook zijn dat u een geldbedrag aan een bepaald persoon wilt 'vermaken'."

Of dat u uw nalatenschap fiscaal zo gunstig mogelijk wilt laten vererven. Ook het benoemen van een executeur dient bij testament te geschieden. Elk testament is in ieder geval een unieke akte, waarin uw persoonlijke wensen centraal staan."

 

EXECUTEUR Ruud Nagtzaam treedt op verzoek ook op als executeur, wat inhoudt dat hij op een ervaren en zorgvuldige wijze het testament uitvoert en de nalatenschap afhandelt. ,,Daarmee wordt de erfgenamen veel werk uit handen genomen en veel tijd bespaard."

 

AFWIKKELING NotaJura is ook het betrouwbare adres voor nalatenschapsafwikkeling, wat indirect te maken heeft met de materie rond een testament.

,,Bij de nalatenschapsafwikkeling kijk ik of er een testament is gemaakt, maar ook wie de erfgenamen zijn, wat er met de inboedel en de woning moet gebeuren en hoe de nalatenschap moet worden verdeeld. Ik stroomlijn het proces en leid alles in goede banen op dezelfde wijze als ik dat verzorg als executeur."

  

NotaJura. Mr. Ruud Nagtzaam. Telefoon: 06-36483884. E-mail: info@notajura.nl Internet: www.notajura.nl