• Joep Houterman (lid college van bestuur Aeres) en Menno Pristorius (directeur faculteit Educatie van HAN) feliciteren elkaar met de start van de nieuwe samenwerking.

    Aeres Hogeschool Wageningen

Aeres gaat samenwerken met HAN

WAGENINGEN Aeres Hogeschool Wageningen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het samen ontwerpen en uitvoeren van de voltijdmaster Leren en Innoveren. De opleiding zal september 2018 starten.

De masteropleiding Leren en Innoveren in voltijd is bedoeld als vervolgopleiding voor ambitieuze en creatieve afgestudeerden van de bachelor lerarenopleidingen en opleidingskunde van de HAN en de docentopleidingen voor het beroepsonderwijs van Aeres Hogeschool Wageningen. Ook afgestudeerden van andere (leraren-)opleidingen kunnen zich inschrijven. De opleiding is speciaal voor deelnemers die binnen een organisatie als onderzoekende innovator willen werken aan het ontwikkelen van innovatief en vernieuwend onderwijs.

TOPOPLEIDING Aeres Hogeschool Wageningen biedt al een Master Leren en Innoveren in deeltijdstudie aan en mag sinds enkele jaren hiervoor het predicaat topopleiding voeren. ,,Deelnemers zijn zeer tevreden. Krachtige elementen uit deze opleiding, zoals de sterke verbinding met de werkplek en het gebruik van collectieve leerprocessen, worden ook ingezet bij het ontwikkelen van de voltijdvariant'', aldus Aeres in een persbericht.

KRACHTEN BUNDELEN ,,De bundeling van krachten in de gezamenlijke ontwikkeling van deze voltijdopleiding met directe doorstroom van bachelor naar master is uniek. Er wordt één team gevormd dat samen de opleiding vorm gaat geven, waarbij expertise uitgewisseld wordt. Ervaring uit de topopleiding Master Leren en Innoveren voor het beroepsonderwijs wordt gecombineerd met de HAN-expertise van doelgroepen in het primair en voortgezet onderwijs en opleidingskunde. Dit in samenwerking met partners in het scholenveld, waarmee al een intensieve samenwerking bestaat. Op deze manier kunnen de hogescholen het beroepenveld zowel kwantitatief als kwalitatief meer bieden.'' Tevens willen beide hogescholen het ontstaan van te veel kleine masteropleidingen voorkomen.