• Feike Klomp Tekst

Accountmanager Bedrijven: 'Ik wil drempels verlagen'

RENKUM Gemeente Renkum wil een ondernemer graag laten ondernemen en zich actiever en dienstbaarder opstellen. Sinds de zomer van 2017 is Ruth Eikenaar (23) de nieuwe Accountmanager Bedrijven.

Feike Klomp

Op ondernemend vlak is de gemeente Renkum een andere weg in geslagen. Dat heeft enerzijds met het coalitieakkoord 'Veranderend Renkum' te maken, maar ook met de opstelling van wethouder Jasper Verstand die economische zaken in de portefeuille heeft. Een meer proactieve houding richting ondernemers is daarbij het uitgangspunt. Maar dat kost tijd, weet de jonge Ruth Eikenaar: ,,Ik ben inmiddels al bij heel wat Renkumse bedrijven geweest en merk dat er nog werk aan de winkel is om de drempels te verlagen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken."

 

TAKEN Ook de functienaam is veranderd. Tot voor kort heette die Bedrijvencontactfunctionaris, maar vanaf nu is Accountmanager Bedrijven de gebruikte functienaam. ,,Dit dekt meer de lading van mijn werk." De taken van Ruth: contactpunt voor het bedrijfsleven, informatie-/verwijsfunctie: informatieverstrekking voor gemeentelijke organisaties, gemeentelijk beleid, procedures, wettelijke regelingen, adviesinstanties. Signaalfunctie. Ze signaleert problemen van het bedrijfsleven in relatie tot de gemeente en van de wensen van bedrijven richting de gemeente. Ze vervult ook een 'intermediairfunctie'. Bemiddelen tussen bedrijfsleven en Renkum. Ook het oplossen van klachten hoort bij het takenpakket. ,,Ik heb niet alleen contacten tussen individuele ondernemers, ook tussen winkeliers- en ondernemersverenigingen, marktkooplieden en andere organisaties zoals de Kamer van Koophandel en MKB-Nederland."

 

STAGE Ruth Eikenaar heeft Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gestudeerd. ,,Tijdens die studie liep ik stage bij de gemeente Renkum. En zo is ook het contact ontstaan voor deze functie. Ik doe dit werk overigens niet alleen. Recent nog is een nieuwe collega aangenomen. Deze gaat zich meer beleidsmatig en op strategisch niveau (langere termijn en breder perspectief) bezighouden met de lokale economie en alles wat daarmee samenhangt. Ik hou me meer aan de 'voorkant' bezig met contacten tussen ondernemers en de gemeente. Ondernemers kunnen bij mij terecht voor allerhande vragen waar ze een antwoord op willen. Ik ben dan ook het eerste aanspreekpunt in het nog op te richten ondernemersloket. Dit loket vormt de ingang binnen de gemeente voor ondernemers. Met behulp van een backoffice, bestaande uit een team van medewerkers van bijvoorbeeld vergunningen, veiligheid, beheer openbare ruimte en het sociaal team, worden vragen van ondernemers direct doorgezet naar het juiste beleidsveld. Erg leuk om te doen! Voor overleggen kom ik graag naar het bedrijf toe, of zorg voor een ontmoeting hier in het gemeentehuis."

 

BELEVING ,,De landelijke Dag van de Ondernemer, waar we nu jaarlijks op aanhaken en een lokale invulling aan geven, draagt verder bij aan meer verbinding tussen zowel ondernemers zelf als de gemeente. Dat was half november vorig jaar goed te zien toen Golfclub Heelsum en De Enk Groen & Golf de deuren openden om ondernemers een gezellige ochtend te bezorgen." Ook de invoering van reclamebelasting in Oosterbeek en Renkum, op verzoek van de winkeliers zelf, ziet ze als positief. Dit biedt de ondernemersverenigingen de mogelijkheid om met een vast budget de aanloop en beleving in winkelgebieden te verbeteren.

 

WENSEN Ze heeft inmiddels ook een wensenlijstje opgesteld. Hiermee gaat ze verder aan de slag. Ze noemt wat aandachtspunten op: ,,Ik wil ons adressenbestand van ondernemers graag verder uitbreiden en verbeteren. Daarnaast zijn we bezig met een onderzoek naar de behoefte aan bedrijfsruimte onder andere bij ZZP-ers. Want ZZP-ers zijn er verrassend veel. Zeker 70% van de bedrijven is 'eenpitter'. Aan de ene kant zie ik dat er ruimtes en winkels leegstaan, terwijl anderzijds ZZP-ers behoefte hebben aan werkplekken waar men elkaar kan inspireren. Ik zie mezelf als een proactief persoon, ik ben iemand die niet afwacht."

 

E: r.eikenaar@renkum.nl T: (026) 33 48 523.