• Marjet van Veelen

Sociaal 'gevoel' en klimaatneutraal

WAGENINGEN Het sociale gevoel en het klimaat blijven de aandachtspunten voor GroenLinks. Lijsttrekker Lara de Brito vindt dat haar partij op dat gebied de afgelopen vier jaar al veel heeft bereikt.

GroenLinks heeft fors geïnvesteerd in armoedebestrijding, heeft een Klimaatplan waar heel veel grote partners uit de stad in samenwerken en bij grote trajecten als Samen Wageningen en Kind Centraal zijn er duizenden mensen betrokken bij het ontwerpen van nieuw en beter sociaal beleid. De Brito: ,,Wij willen verder op de ingeslagen weg en ook de komende jaren stevig inzetten op armoedebestrijding, goede zorg, sociaal klimaatbeleid en een groen Wageningen."

ONGELIJKHEID Zonder voldoende geld kun je niet fatsoenlijk meedoen in de samenleving. En alleen bijstand vinden wij niet voldoende om mee te doen, vindt GroenLinks. De Brito: ,,,In deze tijd van groeiende ongelijkheid hebben we heel veel geïnvesteerd in armoedebestrijding. We hebben nu ruimhartige en toegankelijke inkomensondersteuning."

De decentralisaties zijn een gigantische operatie geweest, weet De Brito. ,,Wageningen doet het sociaal heel goed. Dat is niet vanzelfsprekend. Iedereen die met andere gemeenten te maken heeft weet ook dat het een groot verschil is. Niet alleen op het terrein van zorg maar ook bijvoorbeeld armoedebestrijding. Er is geen gemeente die een socialere armoedebestrijding heeft als Wageningen, we geven er jaarlijks drie miljoen aan uit, de afgelopen vier jaar is daar ruim één miljoen bijgekomen. In campagnetijd beloofd iedereen gouden bergen, ik heb als GroenLinks-wethouder ervoor gezorgd dat we Gouden sociale gemeente zijn. Wie dat wil behouden moet GroenLinks stemmen, er staat veel op het spel voor alle inwoners."

Ook op het terrein van klimaat heeft GroenLinks grote stappen gezet, vindt De Brito. ,,Wageningen is daardoor een van de koplopers op klimaatgebied, zowel lokaal als op Gelders niveau, landelijk door de Tweede Kamer en ministeries. Zelfs op Europees niveau worden we opgemerkt en gewaardeerd. Mooi voorbeeld blijft onze Europese nominatie en Gelders Award voor onze circulaire inkoop en inrichting van het stadhuis. Ook hebben we twee Wijken van de Toekomst die van het gas af gaan, we hebben een Klimaatplan waarin veel grote partners samenwerken en we hebben veel geld beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsleningen voor inwoners en bedrijven, de verduurzaming van scholen en voor gebouwen van de gemeente. Ook de samen met het bedrijfsleven en de grote instellingen zoals WUR, MARIN, NIOO, Woningstichting, Idealis, kinderopvang, bblthk en nog veel meer klimaatpartners ontwikkelde en ondertekende klimaatplan ben ik erg trots op.

Ook de komende tijd staan we voor grote uitdagingen: om in 2030 klimaatneutraal te zijn, moeten nog veel meer duurzame energie opwekken en volledig aardgasvrij zijn. GroenLinks doet dat op een sociale manier. Wij willen dat juist de inwoners, organisaties en ondernemers met een kleine beurs mee kunnen doen. Juist zij moeten de voordelen plukken van duurzame investeringen. Of het nu gaat over klimaatneutraal wonen of goed en duurzaam vervoer."

ZORG DICHTBIJ GroenLinks werkt al jaren aan goede zorg dichtbij. Als iemand hulp of ondersteuning nodig heeft moet het makkelijk, snel en op maat geregeld worden. Daarbij is het belangrijk dat mensen serieus worden genomen en dat er nooit over maar met iemand gesproken wordt. ,,We blijven investeren in eigen regie en zijn er voor iedereen die daar hulp bij kan gebruiken. Mensen weten zelf wat werkt en wat niet. Daarom is het nieuwe beleid Samen Wageningen samen met de stad gemaakt."

Op groen heeft GroenLinks de afgelopen jaren veel bereikt. Samen met inwoners en groene organisaties is een ambitieus Groenbeleidsplan opgesteld, Wageningen gaat natuurinclusief bouwen. Maar het buitengebied van Wageningen staat onder druk. De natuur en het landschap moeten beter beschermd én versterkt worden. ,,Wij wil geen nieuwe verstedelijking in het buitengenbied", aldus De Brito. Ze gaat verder: ,,Als het gaat om de hoeveelheid groen in de wijken en het beschermen van ons buitengebied valt er zeker nog wat te winnen. Ook daarbij past een meer radicale koers, zoals we dat ook de afgelopen jaren met het sociaal domein en klimaat hebben gedaan."