Renkumse fracties kiezen lijsttrekkers

OOSTERBEEK De gemeenteraadsverkiezingen vinden op 21 maart 2018 plaats. Dat lijkt nu nog heel ver weg. Zeker nu de aandacht helemaal uitgaat naar de stroef lopende formatiebesprekingen in Den Haag. Toch zijn er lokale fracties in de gemeente Renkum die inmiddels een lijsttrekker hebben gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Feike Klomp

De Democraten waren er vroeg bij. Eind mei maakte de fractie van de D66 bekend dat Jasper Verstand voor de derde achtereenvolgende keer gekozen is tot lijsttrekker voor D66 Renkum bij die komende verkiezingen. Ook GroenLinks laat er geen gras over groeien. Vorige week wees GroenLinks Renkum Charlotte de Roo aan als lijsttrekker. Zij was ook lijsttrekker bij de vorige raadsverkiezingen. En bij GemeenteBelangen trekt Danielle Gerritsen-van Bentem de kar.

DOSSIERS Jasper Verstand is op dit moment wethouder in een college bestaande uit de fracties D66, GemeenteBelangen, GroenLinks en de VVD. Volgens een bericht op de website van de D66 is het werk voor Verstand nog niet af. 'Veel dossiers vragen om een vervolg of om daadwerkelijke uitvoering'. Daarvoor krijgt de wethouder opnieuw een kans. De verkiezing van Charlotte de Roo vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering van de Renkumse fractie van afgelopen week. In maart had de ledenvergadering het profiel voor de lijsttrekker al vastgesteld. De Roo heeft de afgelopen drie jaar kwaliteit getoond als leider van de fractie. Zo heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van de huidige coalitie en bij het aantrekken van een nieuwe wethouder voor GroenLinks, aldus de kandidatencommissie in een reactie op de website van GroenLinks.

PVDA Er zijn ook fracties die zover nog niet zijn. Bijvoorbeeld de PvdA. Tom Erkens: ,,De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn op 21 maart 2018. Dat is over negen maanden. We zitten nog volop in de aanloop naar die verkiezingen; verkiezingsprogramma schrijven, werven van kandidaten enzovoorts. Dit najaar wordt tijdens onze ledenvergadering het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld.

PRD John Bartels namens Partij Renkumse Dorpen: ,,De procedure wordt tijdens onze ledenvergadering van 12 juli bepaald. Grofweg is dan de tijdslijn: in de zomerperiode willen we het verkiezingsprogramma rondmaken. In september stellen we de 'groslijst' op. Ieder lid en aankomende leden mogen zich melden voor een plaats op deze lijst. In oktober vinden gesprekken plaats met belangstellenden. Aan het einde van het jaar stelt de fractie de kandidatenlijst op en zal dus de lijsttrekker bekend zijn.

VVD Koos Bosmann namens de VVD over de te volgen procedure: ,,In de komende maanden screent onze kandidaatstellingscommissie alle potentiele raads- en commissieleden. Bovendien wordt van alle kandidaten een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) opgevraagd. Hij vervolgt: ,,In de kandidaatstellingscommissie zitten zowel leden uit de eigen gemeente als ook andere deskundige VVD-ers. Deze commissie doet een voorstel aan het voltallig bestuur over de lijst en over de lijsttrekker. In de ledenvergadering van rond 1 oktober stellen we definitieve groslijst vast, én wordt de lijsttrekker benoemd. De definitieve lijst wordt vervolgens vastgesteld in een extra ledenvergadering in november."

CDA Henk Valkhof (CDA): ,,Alhoewel het vrijwel zeker is wie onze lijsttrekker zal worden, is het bij het CDA de gewoonte om de kandidaat-lijsttrekker(s) eerst voor te leggen aan de ledenvergadering in spetember. Op dit moment zijn we wel volop bezig met de vaststelling van de speerpunten voor ons verkiezingsprogramma en de wijze waarop wij ons de komende maanden willen presenteren."