• Tom Erkens: „Wat zorg betreft, staan ouderen in onze gemeente in de kou."

    berrydereusfotografie.nl

PvdA zet in op de zorg

RENKUM De PvdA in de Renkumse gemeenteraad zet voor de verkiezingen van volgende week hoog in op verbetering van de zorg. PvdA Renkum vindt dat de coalitie van D66, VVD, GB en GroenLinks daar onvoldoende aandacht aan heeft besteed.

Pieter Ploeg

Wat zorg betreft, staan ouderen in onze gemeente in de kou, stelt voorzitter Tom Erkens (67) van de Renkumse PvdA-fractie. ,,Ze hebben recht op meer en vooral ook op meer persoonlijke aandacht. Het wordt de hoogste tijd dat dát in Renkum beter wordt georganiseerd. En daar gaan we ons optimaal voor inzetten. Het is één van de hoofdpunten in ons verkiezingsprogramma."

Erkens vindt dat men binnen het gemeentehuis geen goed beeld heeft van de wensen en behoeften onder kwetsbare ouderen, ouders en kinderen. Erkens: ,,Bovendien is volstrekt onduidelijk wat het gevoerde beleid heeft opgeleverd. Alles wordt vanuit het gemeentehuis geregeld, terwijl juist ouderen een meer persoonlijke benadering willen. Dat is niet op afstand te regelen. Daarvoor moet je naar de betrokkenen toe gaan, zodat je ziet waarvoor zorg en hulp noodzakelijk is."

SOCIALE TEAMS Volgens de Renkumse sociaaldemocraat zijn veel bejaarden moeilijk ter been, kunnen ze niet allemaal met internet omgaan en willen ze met hun vraag toch érgens terecht kunnen. Daarom pleit de PvdA voor sociale teams die dorpsgericht gaan werken. Zo ontstaan vanzelf 'dorpshuizen' waar de inwoner terecht kan en kan er gezamenlijk een plan worden gemaakt. In deze opzet is de wijkverpleegkundige de spil. De PvdA in Renkum wil dat die teams zelfstandig opereren tussen inwoner en overheid. Tom Erkens: ,,Dan wordt het geld op de juiste wijze besteed en gaat het niet allemaal op aan ambtenaren die achter hun bureau zitten, waarmee de hulpbehoevenden niet geholpen zijn." In het verkiezingsprogramma schrijft de PvdA dat medewerkers van 'Renkum voor elkaar' samen met zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en vrijwillige hulpverleners het aanspreekpunt moeten zijn voor de inwoner en zo de schakel vormen tussen inwoners en sociaal team.

De PvdA-fractieleider weet zeker dat de aanpak van de afgelopen vier jaar nauwelijks effect heeft gehad. De bevlogen Oosterbeekse politicus klinkt strijdbaar. Hij staat aan de vooravond van zijn vierde periode als raadslid. ,,Verbetering van de zorg in onze gemeente staat voorop, zodra de PvdA deel uitmaakt van de coalitie", belooft Erkens. De 67-jarige Oosterbeker heeft niet alleen veel kennis op het gebied van zorg en alles wat daarbij komt kijken, ook andere dossiers hebben zijn politieke interesse. Hij hoopt van harte dat zijn partij de komende vier jaar weer deel gaat uitmaken van het college van Burgemeester en Wethouders in Renkum.

,,Het is natuurlijk niet alleen een goed zorg-beleid waarvoor we ons sterk maken. De PvdA zal zich bijvoorbeeld ook inzetten voor armoedebestrijding en een voor alle partijen acceptabele overdracht van de sportparken De Bilderberg en Wilhelmina. De gemeente zal geld moeten steken in verbetering van die sportaccommodaties. Daarover hebben we al felle discussies gevoerd in de gemeenteraad. In Oosterbeek zijn ze er uit wat betreft de overdracht van de accommodaties, over de overdracht van het beheer en onderhoud nog niet. Nu Heelsum nog."

ZORG Duidelijk is dat Erkens zich kan opwinden als hij terugblikt op de afgelopen vier jaar, waarin zijn partij geen coalitiegenoot was. Vooral het gevoerde zorg-beleid kan hem boos maken. ,,Ik hoor regelmatig voorbeelden van dagelijkse ervaringen van bejaarden. En dan blijkt dat veel oudere inwoners nog niet de zorg krijgen die ze nodig hebben omdat voor hen de afstand tot het gemeentehuis te groot is", zegt hij. De PvdA-er geeft ze daarin helemaal gelijk: ,,want", zegt hij, ,,zorg regel je niet vanachter een bureau. Zorg kun je uitsluitend goed regelen als je precies weet wat er aan de hand is en als je je ter plekke op de hoogte stelt van de situatie. Het zijn vaak schrijnende gevallen. En goede zorg is onontbeerlijk voor gezondheid en welbevinden van alle inwoners."

MENS CENTRAAL Volgens Erkens moeten kwaliteit, vertrouwen en doelmatige besteding van de middelen uitgangspunt zijn om die zorg wél goed te regelen. Marktwerking heeft daar volgens het partijprogramma niets mee te maken. Erkens beklemtoont nogmaals: ,,Ieder individu moet de aandacht krijgen die nodig is. De mens staat centraal. Een persoonlijke aanpak geeft de beste garantie voor de juiste zorg. Om het beleid van de afgelopen jaren weer een beetje recht te trekken, gaat het de PvdA de komende jaren in Renkum vooral om zorg, zorg en nog eens zorg…"