• VVD-lijsttrekker Marc Kiel.

    Marjet van Veelen

'Optimaal vestigingsklimaat creëren'

WAGENINGEN Nadat er tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen een zetel werd verloren, hoopt de VVD nu op twee stappen vooruit. Dat doet het met Marc Kiel als lijsttrekker, die daarmee aan de vooravond van zijn derde termijn in de raad staat.

Bart Eulen

,,De tijd vliegt inderdaad. Nadat er in 2009 een plek vrijkwam ben ik erin gestroomd. De lokale politiek was nieuw voor me. Inmiddels niet meer, maar de interesse is wel altijd gebleven. Wat me in de VVD aansprak, was dat er werd uitgegaan van de kracht van mensen. Ook deze lokale partij is best liberaal.''

Kiel studeerde werktuigbouwkunde en medische technologie in Eindhoven en kwam in 1996 in Wageningen terecht, omdat hij bij MARIN zijn eerste baan vond.

Het is een landelijk speerpunt van de partij, maar ook in Wageningen pleit de lijsttrekker voor een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers. ,,Neem Unilever bijvoorbeeld. Dat bedrijf komt straks naar onze stad en zorgt voor zeshonderd nieuwe banen. Daar zitten veel gezinnen tussen die ook in Wageningen willen gaan wonen. Als gemeente moeten wij ervoor zorgen dat er straks in alle prijsklassen genoeg huizen voor die mensen zijn.''Daarnaast is goede bereikbaarheid volgens de VVD een vereiste. ,,Er is berekend dat het verkeer wat via Wageningen rijdt de komende jaren alleen maar zal toenemen, dus zijn we blij met de aan te leggen weg rond de Campus. Wij zien dat als een eerste stap, want het vervolg is dat hij ook om Nieuw-Kortenoord heen zal moeten.''

De aanleg van het 'rondje Campus' ziet Kiel dan ook als een overwinning. ,,Het was tijdens de vorige verkiezingen een speerpunt. En dankzij onze goede contacten met de provincie is het er uiteindelijk toch van gekomen. We hadden nog jaren kunnen blijven praten, maar zijn blij dat het besluit is genomen.''

DUURZAAMHEID ,,De universiteit en alle kennisinstituten kunnen, als het gaat om duurzaamheid, Wageningen echt boven zichzelf uit laten stijgen. Je kan hier wel een paar windmolens plaatsen, maar die zijn in zee veel rendabeler. Door een briljante student of onderzoeker van onze universiteit de ruimte te geven, kunnen we in de wereld echt het verschil maken. De universiteit moet daarom de kans krijgen om te groeien."

Hoe de VVD de 'gewone' Wageninger wil helpen naar het streven om het huishouden energieneutraal te maken, is Kiel helder. ,,Dat zit hem vooral in de huidige regelgeving die we willen aanpassen. Mensen moeten de vrijheid krijgen om zonnepanelen op hun dak te leggen, zonder dat er een welstandscommissie is die dat tegenhoudt. Ook de vergunningskosten die bedrijven moeten betalen als zij een zonnepark willen aanleggen, zijn momenteel veel te hoog. Die drempel voor bedrijven moeten wij weghalen.''

Over het doel om in 2030 als gemeente klimaatneutraal te zijn, is de VVD sceptisch. ,,Je moet realistisch zijn. Je kan beter de hele wereld duurzamer maken, dus wij zijn er voorstander van om de bedrijven en de universiteit te ondersteunen.''

SOCIALE DOMEIN Volgens de VVD gaat er op dit moment teveel geld naar het sociale domein. ,,Ongeveer de helft zelfs, afgelopen jaren. Wat ons betreft gaat er wat minder naar het sociale domein en meer naar de zorg en het onderhoud van wegen. Iedereen die kan werken heeft volgens ons de verantwoordelijkheid om zijn eigen geld te verdienen.'' De partij is daarom dus tegen het basisinkomen en verdwijnen van een tegenprestatie van mensen die een uitkering ontvangen. ,,Iedereen die werkt verricht ook een tegenprestatie voor zijn salaris, dus zo gek is dat laatste niet. En ook voor mensen zonder baan is het gewoon beter om aan de slag te gaan. Op die manier komen de uitkeringen straks nog beter terecht bij de mensen die het hard nodig hebben.''