• Bert Oostrik

'Onduidelijkheid rond de coalitievorming'

OOSTERBEEK De fractie van GemeenteBelangen vindt dat de gang van zaken rond de coalitievorming niet de schoonheidsprijs verdient. In een opiniestuk gaat fractielid Paul Janssen in op een aantal vragen die volgens de lokale partij leven in de Renkumse dorpen. Volgens GB zou de onvrede in de zes kernen over de coalitievorming toenemen.

Feike Klomp

Waarom duurt de coalitievorming zo lang en waarom wordt er niet hard aan gewerkt, waarom worden inwoners niet geïnformeerd, waarom zijn de lokale partijen uitgesloten, terwijl juist 1 op de 3 stemmen bewust niet op een Haagse partij is uitgebracht?, stelt Janssen. Ook de term achterkamertjes valt. Janssen gaat in zijn betoog in op het geluid van de inwoners in de vorm van een column.

RECORDZEGE Janssen: ,,Lokale partijen zijn grote winnaars, GroenLinks boekt recordzege. Dat was een kop van de Volkskrant op 22 maart. De landelijke trend is in Renkum niet veel anders. Een op de drie kiezers geeft de voorkeur aan een niet-Haagse partij en stemt op GemeenteBelangen of PRD", aldus Janssen.

,,WONDERLIJK De grootste partij, GroenLinks, kiest echter voor het onderzoeken van een coalitie zónder lokale partij", vervolgt hij. ,,Het vormen van een stabiele meerderheid en inhoudelijke overeenkomsten zijn daarbij bepalend geweest. Wonderlijk, je zou verwachten dat de keuze van de inwoner ook een rol speelt? Nee dus. Er kan er maar één de winnaar zijn en dat is GroenLinks. En die kiest ervoor om de lokalen te negeren en vooral met verliezende partijen in zee te gaan. Natuurlijk weet ik dat politiek gaat over keuzes maken. Dit is een keuze van grote winnaar GroenLinks: ga niet in zee met lokale partijen, ook al wil een derde van de kiezers dat wel. 'The winner takes it all', zong ABBA al jaren geleden."

Om inwoners meer bij politiek en bij het gemeentelijk beleid te betrekken, vergadert de gemeenteraad de komende vier jaar op een andere manier. Meer naar buiten gericht, meer mogelijkheden voor inwoners om vroegtijdig mee te denken. Kennis en ervaring inzetten voor onze lokale leefomgeving.

LOKAAL GemeenteBelangen is daar een groot voorstander van: ,,Sterker nog, we stimuleren een vergelijkbare aanpak al jarenlang via de GB Dorpscafés, veel kleinschaliger maar succesvol. En het succes valt of staat met het serieus nemen van inwoners. En ik wil benadrukken: deze stemmers hebben bewust gekozen voor een echt lokále aanpak, en niet voor het lokaal uitvoeren van lándelijk partijbeleid."

STILTE Ondertussen is het opvallend stil rondom de coalitievorming. ,,Het laatste dat naar buiten is gebracht zijn de wethouderpoppetjes. Zelf ben ik meer in de inhoud geïnteresseerd, daarna volgen de juiste personen wel. Wordt er nu gesproken met maatschappelijke organisaties, met belangengroepen, met inwoners, ondernemers, verenigingen of winkeliers? Om te toetsen of de beoogde coalitie ook gaat doen wat de dorpen verwachten? Om na te gaan of de huidige partijen aan tafel recht doen aan de verkiezingsuitslag? Ik heb werkelijk geen enkel idee."

Janssen: ,,De inwoners worden in het ongewisse gelaten, niemand hoort iets wezenlijks van de coalitievorming. Het lijkt wel of de onderhandelaars op vakantie zijn. Terwijl er geen tijd te verliezen is."

GELUISTERD Janssen vervolgt: ..Samen met heel veel inwoners reken ik erop dat er doorlopend keihard wordt gewerkt om voor onze inwoners een goede beleidsrichting af te spreken. Zodat we vier jaar vooruit kunnen. Het was mooi geweest als inwoners mee werden genomen in dit proces. Het zou mooi zijn geweest als er naar de verkiezingsuitslag was geluisterd en de inwoners serieus waren genomen. Is het nu alleen nog maar 'The winner takes it all' en telt de inwoner niet echt meer?"