• Partij Renkumse Dorpen

John Bartels lijsttrekker PRD

RENKUM Partij Renkumse Dorpen (PRD) heeft dinsdag John Bartels gekozen tot lijsttrekker van de partij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De huidige fractievoorzitter werd op de algemene ledenvergadering van dinsdagavond unaniem gekozen.

,,In de afgelopen jaren heeft de PRD-fractie in goede samenwerking en harmonie zijn uiterste best gedaan om de standpunten van de Partij Renkumse Dorpen voor het voetlicht te brengen. De PRD-fractie heeft diverse initiatiefvoorstellen, amendementen en moties in de Raad ingebracht. Ondanks het feit dat lang niet alle voorstellen door de Raad en het College zijn overgenomen, heeft de fractie zijn rug recht gehouden en is de fractie voor de idealen van de partij blijven staan'', aldus partijvoorzitter Martijn Oomkes in een persbericht van de partij.

,,Waar nodig is de fractie opgekomen voor de inwoners van Renkum en voor transparantie van het gemeentebestuur. Helaas hebben de andere partijen hier nog al eens steken laten vallen. Te veel is in blijven liggen, afgebroken of onbespreekbaar gebleven.''

BOEGBEELD ,,Zonder aan de inzet en inbreng van de andere twee fractieleden tekort te willen doen, heeft het partijbestuur geconstateerd dat de fractievoorzitter John Bartels bij uitstek het boegbeeld van de partij is geweest'', aldus Oomkes. ,,Uit erkentelijkheid hiervoor - en gezien de verwachtingen ten aanzien van zijn inzet voor de komende jaren - hebben de leden hun volste vertrouwen uitgesproken in John Bartels als lijsttrekker van de Partij Renkumse Dorpen voor de komende raadsperiode.

De kandidatenlijst wordt in een ledenvergadering op 23 januari 2018 vastgesteld.