• Jan Boelens

'Inwoners kunnen meedenken via digitale platforms'

RENKUM De inbreng van inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen in Renkum heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verkiezingsprogramma van D66.

Pieter Ploeg

De plaatselijke afdeling van de partij heeft daartoe tal van bijeenkomsten gehouden, zodat een duidelijk beeld ontstond van wat er leeft in de zes dorpen. D66-lijsttrekker Jasper Verstand in Renkum vertelt.

Wethouder Jasper Verstand, tevens lijsttrekker van D66 in Renkum, heeft een goed gevoel over die aanpak: ,,We hebben inwoners uitgenodigd om via digitale platforms en politieke discussieavonden mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Zo hebben honderden inwoners meegedacht over de inhoud van ons verkiezingsprogramma. Dat is de werkwijze van D66: Laagdrempelig door naar de bewoners toe te gaan en goed te luisteren. Een vernieuwende vorm van verbinding", aldus Verstand (40).

DUURZAAMHEID Een van de speerpunten voor D66 is 'duurzaamheid'. Verstand: ,,Dat moet onderdeel zijn van alles wat de gemeente de komende jaren doet. Want in het jaar 2040 is Renkum klimaatneutraal. De ontwikkeling is weliswaar in gang gezet, maar gaat te langzaam. We moeten de komende jaren steviger inzetten op het verleiden van inwoners, verenigingen en ondernemers om meer duurzame maatregelen te treffen." Volgens de wethouder geeft de gemeente daarin al het goede voorbeeld door bijvoorbeeld elektrische auto's aan te schaffen. Uitgangspunt van D66 daarbij is 'Laten zien en doen!', citeert Verstand uit het verkiezingsprogram van zijn partij. Hij vindt het een goede ontwikkeling dat de gemeente duurzame economische initiatieven in de gemeente stimuleert en faciliteert.

De D66-wethouder: ,,Initiatieven om zonnevelden te creëren krijgen de ruimte, mits die plannen landschappelijk goed kunnen worden ingepast. Ook worden alle geschikte gemeentelijke daken benut voor zonnepanelen. De daarmee opgewekte energie gebruikt de gemeente zelf of komt via een energiecoöperatie beschikbaar voor inwoners en andere belangstellenden." In het Renkumse verkiezingsprogramma van D66 staat ook dat andere vormen van 'groene energie' gestimuleerd moeten worden. ,,Inwoners van Heveadorp hebben het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een waterkrachtcentrale in de Rijn. Die energiebron moet er komen", vindt Verstand. ,,Daarom ondersteunen we de initiatiefnemers om zo'n centrale in onze gemeente te realiseren." Ook benadert D66 de plaatsing van windmolens positief. ,,Al is daarbij het draagvlak onder de bevolking wel essentieel," voegt de D66-voorman eraan toe.

LAADPALEN Ook wil de partij meer laadpalen voor elektrische auto's in de zes dorpen laten plaatsen. Experimenten met het opslaan van rem-energie van trolleybussen worden door D66 toegejuicht. Verstand: ,,Op den duur moet het bovendien mogelijk worden om in een trolleybus met schone energie van Arnhem naar Wageningen te rijden. De opgeslagen stroom wordt dan gebruikt voor het traject waar geen bovenleiding is."

D66 in Renkum is van mening dat er meer geïnvesteerd moet worden in groen. In haar verkiezingsprogramma stelt de partij dat daarmee het wooncomfort in de gemeente verhoogd kan worden. ,,Door klimaatverandering en de opwarming van de aarde wordt groen in onze dorpen steeds belangrijker. Groen helpt de extremen door klimaatverandering te verzachten. Een omgeving met veel groen geeft minder wateroverlast bij hevige regen en voorkomt extreem hoge temperaturen."

CONTACT Jasper Verstand vindt het belangrijk dat de gemeente goed contact heeft met ondernemers. ,,Ook om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. De winkelcentra van Doorwerth, Renkum en Oosterbeek moeten in nauwe samenwerking met de ondernemers verder worden versterkt. We willen met allerlei maatregelen – waarbij ruimte wordt gegeven aan transformatie – over twee jaar in de Top 10 te staan bij de MKB-vriendelijkste gemeentes in 2020," aldus de wethouder die een tweede termijn in het college van B & W ambieert. Hij zal zich namens D66 sterk maken voor een grotere concentratie van detailhandel in de centra van Renkum en Oosterbeek.

Verstand: ,,We willen winkels buiten de centra zoveel mogelijk voorkomen. Daartoe is het wel noodzakelijk dat de onderlinge samenwerking met de winkelcentra in Renkum, Doorwerth en Oosterbeek versterkt wordt. En de aantrekkingskracht van Weverstraat als winkelstraat en het Raadhuisplein als dorpsplein moet worden vergroot." Voor goede schoolgebouwen, sportaccommodaties en verkeersveiligheid wil D66 ook extra geld vrijmaken. Jasper Verstand: ,,Als D66 staan wij immers voor degelijke overheidsfinanciën, maar ook voor goede voorzieningen en een prettige leefomgeving in Renkum."