• De nieuwe lijsttrekker van het CDA, Jan Dijkstra.

    CDA

'Grootste lokale partij van het land'

WAGENINGEN CDA heeft deze verkiezingen ingezet op het verkrijgen van een extra zetel. Dat wil de partij doen met een nieuwe lijsttrekker: Jan Dijkstra.

Bart Eulen

De 46-jarige inwoner van Wageningen sloot zich ruim vijftien jaar geleden bij de partij aan, maar is sinds kort pas op lokaal niveau actief. ,,Ik ben ooit in de politiek terecht gekomen, toen Pim Fortuyn opkwam. Dat was voor mij een reden om me aan te sluiten bij het CDA, want ik was erg verbaasd hoe het kon dat één iemand zoveel mensen op de been kon brengen.''

Dijkstra concludeerde dat er in de politiek vaak nog te slecht werd geluisterd naar wat er op straat speelde. ,,En juist als gemeenteraad kan je écht dingen veranderen. Door mijn Christelijke achtergrond voel ik mij sterk verbonden met de partij en is het voor mij een manier om het gedachtegoed in de praktijk te brengen. Ruim tien jaar geleden ben ik in de provincie als statenlid begonnen. In Arnhem bespraken we de hoofdlijnen, terwijl je op gemeentelijk niveau nog dichter bij de mensen staat.''

Het eerste speerpunt dat op tafel wordt gelegd, is de invulling van nieuw te bouwen woningen. ,,Er moet namelijk meer voor jongeren gebouwd gaan worden, want het is momenteel moeilijk om ergens een starterswoning te vinden. Wij vinden het belangrijk dat ook deze groep hier kan blijven. Maar ook specifiek voor ouderen, die bijvoorbeeld in een hofje willen wonen, moet ondersteuning zijn vanuit de gemeente.''

,,Voor ondernemers is het belangrijk dat de gemeente met ze meedenkt. Wij willen dat garanderen door een MKB-toets in te voeren. Dat houdt in dat er bij gemeentelijke besluitvorming wordt gekeken hoe dat de ondernemers raakt. Ondernemers moeten gehoord worden en ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. Voor hen moet de rode loper worden uitgerold.''

Daarop aansluitend, is goede bereikbaarheid volgens het CDA een vereiste. ,,Wij vinden het heel belangrijk dat de stad beter bereikbaar wordt. De rondweg om de Campus moet aangelegd worden, maar wel op zo'n manier dat er zo min mogelijk overlast van is. Het is echt nodig en daarmee zal de belasting van de Nijenoord Allee ook afnemen, waardoor het daar leefbaarder wordt. Op een Campus met vijfduizend medewerkers, waar je constant topinstituten heen wilt halen, moet je gewoon goed bereikbaar blijven.''

,,Om Wageningen energieneutraal te krijgen, moet er worden begonnen bij de inwoners zelf. Achter elke voordeur moet de noodzaak van besparen duidelijk worden. Het bewust met gas, water en licht omgaan, vaker fietsen en misschien wat minder vlees eten, moeten door de gemeente naar buiten gedragen worden, zodat het bewustzijn vergroot wordt."

De duurzaamheidssubsidie juicht de partij daarom toe. ,,Hierdoor is de drempel voor mensen lager om zonnepanelen aan te schaffen. Ook collectieve inkoop kan ervoor zorgen dat mensen het eerder doen. We zullen met zijn allen die beweging moeten gaan maken."

OUDEREN Het laatste speerpunt van de partij, is gericht op de ouderen. ,,Eenzaamheid onder deze bevolkingsgroep komt nog te vaak voor. De gemeente kan daar maatregelen tegen nemen, door de samenwerking aan te gaan met lokale initiatieven en verenigingen. Ook de hulp bij simpele dingen, zoals het doornemen van belangrijke brieven, kan al het verschil maken.''

De partij gaat voor een extra zetel en wil het de kiezers de voordelen van het zijn van een landelijke partij nog eens meegeven. ,,Onze lijst bestaat uit lokale mensen, maar we kunnen de problematiek van hier wel snel op landelijk niveau brengen. Eigenlijk zijn wij de grootste lokale partij van het land, want in iedere gemeente zijn we vertegenwoordigd."