• John Bartels: 'Vooral op het gebied van lokale economie, recreatie en toerisme liggen tal van kansen om de gemeente Renkum beter op de kaart te zetten.'

    berrydereusfotografie.nl

'Een luisterend oor voor alle inwoners'

RENKUM Zoals de naam Partij Renkumse Dorpen (PRD) al doet vermoeden, zijn het louter lokale vraagstukken die aan de basis staan van deze politieke partij.

Pieter Ploeg

Fractieleider John Bartels zegt dat zijn partij burgerparticipatie toejuicht en een luisterend oor heeft voor álle inwoners van Renkum, Oosterbeek, Heelsum, Heveadorp, Wolfheze en Doorwerth. ,,We laten ons niet leiden door de standpunten van welke landelijke partij dan ook, maar zijn volstrekt onafhankelijk en helemaal gericht op Renkum", zegt PRD-lijsttrekker John Bartels.

Doel van zijn partij, waarin Renkum Zelfstandig en Sociaal (RZS) is opgegaan, is om vraagstukken aan de orde te stellen, die spelen bij verenigingen, middenstanders en ook individuen in de Renkumse samenleving. ,,Renkum is één van de rijkste gemeentes van Gelderland, maar daarvan merken de inwoners nauwelijks iets. Daarin wil onze partij de komende jaren verandering brengen. Er moet méér steun komen voor verenigings- en burger-initiatieven, ook in financieel opzicht," aldus de PRD-leider.

Bartels vindt dat de gemeente enerzijds met geld smijt, terwijl voor andere belangrijke zaken geen cent beschikbaar is. Hij noemt een voorbeeld: ,,Ambtenaren kunnen eerder met pensioen via een aantrekkelijk vertrek-arrangement. Dat kost de gemeente maar liefst 400.000 euro. Maar als een voetbalclub kunstgras wil, geeft de gemeente jarenlang 'niet thuis' of moet er een eindeloze discussie aan voorafgaan."

RENOVATIE De aangekondigde renovatie van het gemeentehuis in Oosterbeek vindt de PRD-leider een vorm van geldverspilling. Bartels: ,,Dat gaat niet minder dan 5,6 miljoen kosten. Terwijl straks het stadhuis in de steigers staat, vliegen er meer dan 30 mensen uit. Dat vindt PRD onbegrijpelijk."

Het boegbeeld van de PRD benadrukt dat zijn partij oog heeft voor de problemen die zich in de Renkumse samenleving voordoen. Bartels: ,,Ook in die zin zijn we realistisch. We streven ernaar om te denken in kansen en oplossingen in plaats van telkens weer nieuwe beren op de weg te zien of te blijven hangen in negativisme. Wij geloven in de kracht van samenwerking, omdat dat leidt tot meer draagvlak, begrip en relatiebevordering."

De Partij Renkumse Dorpen draagt volgens de Bartels verenigingsleven een warm hart toe. ,,De gemeente zou bijvoorbeeld een fanfare-korps met een bijdrage of subsidie van 2.500 euro al heel gelukkig maken. Dan kunnen ze nieuwe kostuums kopen en als tegenprestatie kan het korps een paar openbare optredens in de gemeente verzorgen. Zoiets heeft een positief effect, daarvan ben ik overtuigd", aldus de PRD-er.

ERVARING Bartels is geboren en getogen in Renkum. In zijn jonge jaren heeft de PRD-leider veel aan toneel en theater gedaan, waarna hij jarenlang in het onderwijs heeft gewerkt, voordat hij als griffier aan de slag ging in een gemeente, qua grootte vergelijkbaar met Renkum. Daarnaast is Bartels opgeleid als NMI-mediator en heeft hij ervaring als bestuurslid bij de Ouderenbond KBO. Intussen is hij ook een raadslid met de nodige ervaring. Hij wil nu proberen zoveel mogelijk inwoners van Renkum te betrekken bij de politiek. ,,Elk besluit wordt immers in het gemeentehuis genomen", weet hij.

Bartels: ,,Onze gemeente ligt in een schitterende omgeving. We hebben een omvangrijk verenigingsleven. Veel mensen hebben leuke ideeën, maar krijgen de kans niet om er iets mee te doen. Vooral door te praten met inwoners hoor ik wat er leeft en waar mensen tegenaan lopen als ze iets voor mekaar willen krijgen. Daar wil de PRD verandering in zien te krijgen."

De oud-onderwijzer zegt veel raadswerk achter de schermen te verrichten. ,,Ik houd ervan om integraal te werken: verschillende zaken tegelijk oppakken in de verwachting dat de puzzelstukjes – vroeg of laat - in elkaar vallen. Het moet mogelijk zijn meer burgers bij de politiek te betrekken. Veel inwoners beschikken over vakkennis of kunnen op een andere manier een steentje bijdragen. Daarvan moet de gemeente meer gebruik maken."

INITIATIEVEN Bartels hecht ook veel waarde aan vrijwilligerswerk en ideeën of initiatieven vanuit de bevolking. ,,Vooral op het gebied van lokale economie, recreatie en toerisme liggen tal van kansen om de gemeente Renkum beter op de kaart te zetten," zegt de PRD-leider. Hij noemt nog een voorbeeld: ,,Er is een burgerinitiatief voor een nieuw theehuisje bij de pont aan de oever van de Rijn. Het huisje staat klaar, maar de gemeente geeft om onduidelijke redenen geen vergunning af. Onbegrijpelijk en onacceptabel", verzucht Bartels.