• D66

Dennis Gudden: 'Trots op afgelopen vier jaar'

WAGENINGEN Met 19,6% van de stemmen was D66 vier jaar geleden bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij in Wageningen. Met de landelijke speerpunten - goede zorg, goed werk en een goed klimaat - wil de partij deze positie logischerwijs handhaven.

Bart Eulen

En dat doet het met Dennis Gudden als lijsttrekker. De huidige wethouder, die momenteel participatie, economie, financiën en openbare werken in zijn portefeuille heeft, volgde in 2016 Michiel Uitdehaag op.

Uitdehaag werd burgemeester van Texel, dus werd Gudden sinds zijn aantreden meermaals naar zijn ambities gevraagd. ,,Maar nee hoor, ik blijf graag nog lang in Wageningen. Er is namelijk niks leukers dan iedere dag met je eigen stad bezig te mogen zijn.''

Als student landinrichting kwam Gudden hier studeren en raakte hij al gauw verknocht aan de stad. ,,Het is een bijzonder eigenwijze gemeente, waarin niets vanzelfsprekend is. Wageningers zijn altijd kritisch, dat is een goede eigenschap.''

KLIMAAT Een volgens de lijsttrekker ander typisch Wagenings onderwerp, is het klimaat. ,,Daar hoeven we in deze gemeente gelukkig niet op te hameren, want de overtuiging dat we met zijn allen klimaatneutraal moeten zijn, is hier wel. Wageningen heeft prachtige instituten en natuurlijk de universiteit, dus zijn we aan onze stand verplicht hier een voorloper in te zijn. Natuurlijk hoort het maken van lastige keuzes hier soms ook bij, maar D66 is van mening dat we het gewoon moeten doen.''

Gudden kijkt in dat kader vooral naar de mogelijkheden die er nu liggen. ,,We moeten niet wachten op wat er over tien jaar misschien wordt uitgevonden. ,,Op dit moment zijn dat wind- en zonne-energie, dus zijn wij van mening dat we daar zo snel mogelijk nog meer gebruik van moeten maken.''

WERK ,,Als partij vinden wij het belangrijk om goede werkgelegenheid te faciliteren. Hoe de Campus de afgelopen jaren is verbouwd, daar mogen we met de huidige coalitie best trots op terugkijken.'' De wethouder wil er echter aan toevoegen dat er nog meer is, dan alleen de universiteit en naastgelegen instituten.

,,We vergeten bijvoorbeeld vaak dat onze binnenhaven de grootste is die je tegenkomt tussen Duitsland en Rotterdam. Daar moet dus meer plek voor bedrijven zijn. En D66 staat ook voor de onderkant van de samenleving. Hoe krijgen we mensen met afstand van de arbeidsmarkt weer aan het werk? We proberen ondernemers te overtuigen om mensen die in de bijstand zitten werkervaringsplekken aan te bieden en dat is de afgelopen vier jaar goed gelukt. Zo boden onder andere De Gelderse IJzerhandel, Le Perron en Van Rennes iemand uit de bijstand een werkervaringsplek aan. Werk is heel belangrijk om mee te doen in de samenleving. Het creëert een soort trots en je blijft in een sociaal netwerk.''

WELZIJN Volgens Gudden is Wageningen één van de sociaalste gemeenten van Nederland. ,,Wij bieden heel veel goede regelingen, daar mogen we best trots op zijn. Maar de komende vier jaar willen we nog meer uitgaan van wat mensen écht nodig hebben, in plaats van bezig te zijn met het invullen van formulieren. Regels zijn er om mensen te helpen. Luk dat niet, dan moet het op een andere manier. Op dit moment zijn er nog veel regels waar mensen met een uitkering zich aan moeten houden en heerst er nog teveel bureaucratie binnen de dienstverlening. In plaats van controleren of iemand de afgelopen twee jaar wel genoeg gesolliciteerd heeft, kan je beter persoonlijk met iemand kijken waarom het nog niet gelukt is. Want heel veel mensen in de bijstand willen dolgraag aan het werk."