• Stadspartij-lijsttrekker Rien Bor.

    Sven Menschel

'De Stadspartij is meer een beweging'

WAGENINGEN ,,De Stadspartij is eigenlijk geen politieke partij, maar meer een beweging'', klinkt het uit de mond van lijsttrekker Rien Bor, die al sinds 2008 voor de Stadspartij in de gemeenteraad zit.

Bart Eulen

,,Het is een partij die bij alles wat er gebeurd, bij elk besluit dat wordt genomen, kijkt naar wat dat betekent voor de stad en haar inwoners", meent Bor. ,,We zijn een realistische groep personen die niet gedreven worden door allerlei dogma's. Wij beoordelen ideeën van andere partijen daarom ook op hun waarde voor de stad en ergeren ons er soms aan hoe ondoordacht er met de kwaliteit van de stad wordt omgegaan.''

Inmiddels geniet Bor van zijn pensioen, daarvoor was hij in verschillende functies jaren actief voor de Wageningse universiteit. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen won de Stadspartij er drie zetels bij.

,,Het gevoel voor de komende verkiezingen is weer goed. Ik denk dat wij heel zichtbaar zijn geweest, met onze dienstverlening richting de burgers. Als mensen vastlopen in procedures dan ondersteunen we ze. Inwoners weten ons te vinden met vragen en wij komen dan altijd met een eerlijk antwoord. Die dienstverlening vinden we ontzettend belangrijk.''

VEERSTRAAT Een voorbeeld is de kwestie rond de bodemvervuiling in de tuinen van enkele huizen aan de Veerstraat. ,,Eind jaren negentig is daar vervuilde grond gestort, maar dat is niet duidelijk aan de toekomstige bewoners gemeldt. Er lag echter wel een rapport van de provincie, waarin stond dat de vervuiling ernstig en urgent was en direct gesaneerd moest worden. Daar heeft de gemeente niks mee gedaan en hierdoor hebben de bewoners dus twintig jaar lang op vervuilde grond geleefd, zonder dat ze het wisten. Toen de Woningstichting tien jaar geleden de woningen overnam van de gemeente, werd het weer besproken, maar weer niet gemeld."

Volgens Bor zijn de bewoners van de wijk hierdoor het vertrouwen in de gemeente kwijt. De Stadspartij liet daarom samen met de bewoners een eigen bodemonderzoek doen, waaruit bleek dat er sprake was van ernstige lood-, chroom-, nikkel- en cyanidevervuiling. Momenteel wachten de betrokkenen op de uitslagen van het bloedonderzoek.

GREBBEDIJK Een vrolijker speerpunt van de partij, is hun standpunt betreft de toekomst van de Grebbedijk. Het Waterschap en Rijkswaterstaat willen van de dijk een Deltadijk maken, waardoor de infrastructuur zal veranderen. ,,En dat biedt kansen, door de enorme werkzaamheden ontstaat er wellicht meer ruimte voor toerisme en recreatie. De Stadspartij zou voor de watersporters bijvoorbeeld graag een roeigeul zien en willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de jachthaven wat dichter naar de stad te halen.''

Het 'Rondje Campus' is bij de meeste partijen een overkoepelend onderwerp bij deze verkiezingen, dus heeft de Stadspartij hier ook een mening over. ,,Met het huidige concept, waarbij de weg over de huidige Dijkgraaf loopt, zijn we niet gelukkig. De provincie onderzoekt nu waar de weg volgens hen het beste kan lopen. Dus als die weg er echt komt, leg hem dan op maximale afstand van Noordwest.''

,,Wij zijn heel milieubewust. Als het aan ons ligt moet er op elk dak zonnepanelen komen te liggen en kunnen bedrijven nog veel efficiënter met energie omgaan. Maar windmolens moet je hier niet neerzetten, daar is Wageningen te klein en het buitengebied te kostbaar voor."