• Archief BDUmedia
  • Presentatie coalitieakkoord ‘Zes dorpen, Eén Renkum’. College van B&W gaat er zo uit zien:Vlnr. Leonie Rolink (VVD), burgemeester Agnes Schaap, Marinka Mulder (PvdA), Jasper Verstand (D66) en Joa Maouche (GroenLinks).

    berrydereusfotografie.nl

Coalitie presenteert akkoord

OOSTERBEEK GroenLinks, D66, VVD en de PvdA hebben het coalitieakkoord 'Zes Dorpen, Eén Renkum' gepresenteerd. Zowel formateur Thijs de la Court als de onderhandelaars gaven een toelichting op de plannen voor de komende vier jaar.

Feike Klomp

Een van de kernpunten in het akkoord is het betrekken van inwoners bij het beleid. Charlotte de Roo wond er namens GroenLinks geen doekjes om en deelde direct mee dat de ozb (onroerendezaakbelasting) omhoog zal gaan. In 2019 gaat die maximaal 7 procent omhoog, maar in de jaren daarna (periode 2020-2022) wordt ook ieder jaar opnieuw bepaald met welk percentage (maximaal 7 procent) de ozb zal stijgen. Volgens de vier fracties wacht Renkum grote uitgaven, dus is deze stijging onvermijdelijk.

STEVIG AKKOORD Formateur Thijs de la Court over het onderhandelingsproces, dat een aantal weken in beslag nam: ,,We zijn half april om tafel gaan zitten. Er waren in totaal zeven bijeenkomsten. Dit Renkumse akkoord is het 30e van de provincie Gelderland. Het is een stevig akkoord. Ik vond dat de onderhandelingen in goede harmonie zijn verlopen."

UITDAGINGEN Charlotte de Roo (GroenLinks): ,,Er zijn de komende vier jaar veel uitdagingen voor onze gemeente. Zowel in beleid als in financieel opzicht. Het is een groen, sociaal en liberaal akkoord. We hebben meer taken en opgaven dan vier jaar geleden. De taken die van Den Haag naar ons toe komen vragen veel van de manier waarop we werken. Bovendien is de transformatie in het sociale domein nog lang niet klaar. En daar komen nu ook de omgevingsvisie, privacy en beschermd wonen bij. Dat vraagt dus veel van ons en de inwoners."

WETHOUDERS Een opvallend punt gaat over de aanstelling van de vier beoogde wethouders: Joa Maouche (GroenLinks), Jasper Verstand (D66), Leonie Rolink (VVD) en Marinka Mulder (PvdA). De vier partijen hebben besloten budget ter beschikking te stellen voor vier volledige fte's. In de vorige coalitie voerden de vier wethouders hun functie uit in 0,9 fte. Dat was destijds nog een pittig onderhandelingspunt. Deze vier partijen zijn van mening dat er voldoende werk op tafel ligt om dit besluit te rechtvaardigen.

INGRIJPEND Een aantal highlights uit het takenpakket van de vier wethouders. Maouche stort zich onder andere op de portefeuilles klimaat, duurzaamheid, natuur, milieu en de invoering van de Omgevingswet. De coalitie verwacht dat de invoering hiervan een ingrijpende operatie wordt. Verstand (D66) gaat zijn tweede periode tegemoet. In zijn takenpakket zitten onderwerpen als economie, recreatie en toerisme met daarbij de uitdagende dossiers Centrum voor Landschap, Kunst en Cultuur en Airborne. Rolink (VVD) richt zich op het onderwerp inwonerparticipatie, dorpsinitiatieven, maar ook pakt ze de handschoen op als het gaat om Wmo inclusief zorg en welzijn, mantelzorg en vrijwilligersbeleid. De nog jonge Marinka Mulder (28, PvdA) krijgt toch niet eenvoudige dossiers als sport, financiën en jeugd- en jeugdzorg op haar bord.

BETREKKEN Inwoners betrekken bij het beleid is een van de andere belangrijke speerpunten van de nieuwe coalitie. Onder de noemer 'dorpsgericht werken en participatie' gaan de vier partijen hierop in. Helemaal nieuw is dat overigens niet. De vorige coalitie ging hier via het coalitieakkoord 'Veranderend Renkum' ook al op in. Zo is er een inwonerpanel in het leven geroepen en staat er een nieuw vergaderstelsel op de rol, waarbij inwoners in een vroeg stadium bij planvorming wordt betrokken.

RAAD Het coalitieakkoord staat woensdagavond 30 mei op de agenda van de gemeenteraad. Dan kunnen en zullen oppositiepartijen als GemeenteBelangen en Partij Renkumse Dorpen er ongetwijfeld op reageren.