• Rindert Keestra

Carmina Ludens brengt 'Hart dat luistert' in Bernulphuskerk

OOSTERBEEK Muziektheater Carmina Ludens gaf zaterdagavond een optreden rond een inspirerend thema. Men streeft naar kwalitatief hoogstaande zang en muziek, genieten met een knipoog en een lach. De artistieke leiding berust bij Hein Vrijdag, die de enthousiaste zangers altijd aanzet tot een bezielde uitvoering.

Maria Koster

Het thema ditmaal is 'Hart dat Luistert', een programma over aandacht, luisteren en mededogen. Kwaliteiten die hard nodig zijn in onze wereld(politiek). Vaak worden ze betiteld als 'vrouwelijk'. In deze voorstelling passeren vrouwelijke en mannelijke rolmodellen de revue.

MARIA Als symbool zet Carmina een persoon centraal die eeuwenlang tot de verbeelding spreekt: Maria. Zij is het toonbeeld van een krachtige vrouw die luistert naar de roep van haar bestemming en haar weg gaat door een groot lijden en obstakels. In haar vlammende Magnificat klinkt revolutie: machthebbers worden van hun troon gestoten, zogenaamd 'waardelozen' boven alles uitgetild.

UIT HET HOOFD De voorstelling begint met een openingsprocessie, waarbij Maria gesmeekt wordt om erbarmen. De zangers zingen alles uit het hoofd, ook de moeilijke teksten. Men koos voor liederen met een boodschap, zoals 'The hope of loving' van de jonge componist Jake Runestad (1986), voor Carmina Ludens een centrale compositie. Teksten van Rabia al Adawiyya, een soefi mystica, Franciscus van Assisi en Meister Eckhart zijn in dit stuk samengevoegd tot een spannend geheel: oude teksten met een grote actualiteit.

ONTROERING Bijzonder zijn de afbeeldingen op grote kleurrijke doeken die steeds wisselen. Men blijft tijdens de hele voorstelling in de sfeer van de ontroering die de componisten voor ogen hadden. Op serene en soms krachtige wijze wordt er gezongen in de verschillende rollen die de zangers toebedeeld kregen. Met eenvoudige middelen, zoals een grote wisselende sjaal of een pop als Jezuskind worden gevoelens bij het publiek opgeroepen. Van Arvo Pärt wordt het Russische Weesgegroet gezongen, dat door deze bijzondere componist prachtig getoonzet is.