• Het Sport- en Beweegteam Renkum, bestaande uir Tim van Guilik, Tanja Dijkstra en Hans Kap (vlnr) zorgt ervoor dat er voor iedereen een uitgebreid sportaanbod is.

    Dick Martens
  • Dick Martens

'Sporten kan op elk niveau'

RENKUM Het jaar 2019 is ook in de gemeente Renkum ingeluid met vuurwerk en met familiediners en de nodige oliebollen en appelflappen. Dan wordt het ook weer tijd om te gaan sporten. En dat moet voor iedereen mogelijk zijn. Het Sport- en Beweegteam Renkum speelt daarin een erg belangrijke rol.

Dick Martens

Het Sport- en Beweegteam Renkum komt voort uit Sportbuurtwerk, dat ruim 14 jaar geleden voor het eerst binnen de Gemeente Renkum activiteiten ging ontplooien. Vooralsnog was het nog erg 'wijkgericht', maar dat kwam ruim vier jaar geleden in een wat breder perspectief te staan, toen het Sport- en Beweegteam die rol overnam. Het huidige team bestaat uit de buurtsportcoaches Tanja Dijkstra, Hans Kap en Tim van Guilik. Zij geven in hun nieuwe behuizing, MFC Doelum, een inkijkje over de diversiteit aan sportieve mogelijkheden die er in de gemeente Renkum zijn en waar 'het coach-trio' een stimulerende en begeleidende rol in spelen.

COMPLETE TEAM ,,Hiervoor had je onder andere met onder meer Solidez, allerlei verschillende takken", ligt Kap het ontstaan nader toe. ,,Nu zijn we allemaal in dienst van de Gelderse Sport Federatie (GSF) en werken we van daaruit in opdracht van de gemeente Renkum. Wij dragen het team. Daarnaast en wat ook binnen het Sport- en Beweegteam valt is Uniek Sporten (sporten voor mensen met een beperking), daar zit ook een consulent bij en nog twee coaches die kinderen begeleiden die speciaal onderwijs volgen. Dat is eigenlijk het complete team, maar wij zijn eigenlijk het meest zichtbaar, waarbij onze hoofdopdracht eigenlijk is om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. De doelgroepen waarbij wij ons dan met name op richten en op inzetten zijn de jeugd, de ouderen, mensen met een beperking en mensen met een chronische aandoening. Waarbij wij veelal doorverwijzingen krijgen van huisartsen, fysiotherapeuten en scholen. Kinderen en of ouderen die meer moeten gaan bewegen, maar nog niet goed weten van 'wat wil ik dan', 'wat is er dan' en wat kan ik dan'. Dan gaan wij met ze meekijken en zoeken naar de mogelijkheden en het voor hen beste traject om op die manier te zorgen dat zij lekker gaan bewegen."

JEUGDSPORTFONDS Vervolgens wordt bij de jeugdige sporters vaak ook getracht de koppeling te maken met het Jeugdsportfonds. ,,Wij zijn daar binnen de gemeente ook het aanspreekpunt voor", aldus Hans Kap. ,,Zij maken het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen die weinig geld hebben te besteden. Zij hebben dan ook vaak recht op de zogenaamde GelrePas. De gemeente Renkum vindt het bijvoorbeeld erg belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. Daar voorziet het Jeugdsportfonds dan weer voor. Het wordt landelijk ingezet voor meerdere sporten, maar in de gemeente Renkum alleen voor het behalen van de zwemdiploma A, omdat daar de GelrePas niet toereikend voor is. Voor veel mensen is de regel, dat je tot een bedrag van maximaal 475 euro, als je daar recht op hebt, een vergoeding kunt krijgen om het zwemdiploma A te kunnen gaan halen. Een mooi bedrag natuurlijk."

PLEINSPORTEN Tim van Guilik houdt zich heel veel bezig met structurele activiteiten. ,,Op maandag is dat het zogenaamde 'Sportief Actief' programma. Dan sport ik met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, om hun sociale ontwikkeling beter te krijgen. Na afloop drinken we samen nog even wat. Verder ben ik actief bij de zogenaamde pleinspelen. Dat geef ik op 12 van de 13 basisscholen binnen de gemeente. Dat is een actieve pauze, waarbij er gewoon weer wat ouderwetse spelletjes gespeld worden om zodoende de kinderen ook wat meer 'los' te krijgen van hun mobieltjes. En dat vinden ze leuk. Ik ben op vijf scholen begonnen in september en nu in januari hebben we een doorstart gemaakt naar twaalf. Ook houd ik mij bezig met de Sportinsuif. Dat is op dinsdag in Doelum en donderdag in Doorwerth. Daar kunnen kinderen met een GelrePas gratis sporten en zonder die pas voor 50 cent. Dan bieden we diverse sportactiviteiten aan, zodat de kinderen straks wat makkelijker bij een vereniging binnen kunnen stappen, dan weten ze al wat ze willen." Ook één op eén begeleiding mogelijk", vult Dijkstra aan. ,,Wij krijgen hun gegevens door, nemen dan contact op en bespreken de mogelijkheden. Wat vinden ze leuk, wat zijn daarin de mogelijkheden. Het betreft vaak mensen met een beperking, die problemen hebben met bijvoorbeeld het vervoer. Het is eigenlijk het samenbrengen van vraag en aanbod."

NIET STIL Op die manier is het team ook gestart met wandel- en fietsgroepen. Dat maakt duidelijk dat er voor sporten op alle niveaus mogelijkheden zijn. ,,We hoorden van diverse mensen dat ze graag wilden wandelen en fietsen. Als je dat van meerdere kanten hoort probeer je mensen samen te brengen, dat hebben we gedaan en nu zijn er zelfs diverse groepen die zelfstandig zijn gaan wandelen, waarbij wij er voor gezorgd hebben, dat zij met elkaar in contact kwamen. De opstart dus. Op die manier zijn we ook bezig met lokale initiatieven zoals 'Slow Sports', het sporten voor mensen met een visuele beperking. Wij kijken dan mee. Wat is er nodig voor de opstart, daarin bieden wij ondersteuning, om vervolgens door de organisatie, in dit geval Het Schild, de continuering te laten verzorgen." En daarnaast worden er nog een scala aan andere evenementen zelf georganiseerd, zoals het Tulptoernooi, de Diabetes Challenge, Sportmenu. Kortom het team zit zeker niet stil.