• Dick Martens
  • Dick Martens
  • Dick Martens
  • Dick Martens
  • Dick Martens
  • Dick Martens

Kunstgrasveld Sportpark Wilhelmina nadert voltooiing

HEELSUM 'Lang gewacht en toch gekomen'. Dat is in één zin het verhaal rond- en over het aan te leggen kunstgrasveld op Sportpark Wilhelmina in Heelsum. De politiek en de voetbalverenigingen RVW, Redichem en CHRC vielen regelmatig over elkaar heen. Standpunten werden ingenomen, eisen op tafel gelegd, overleggen gepleegd, maar ook toenadering tot elkaar gezocht. En die handreiking leidde er tenslotte toe, dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan het spiksplinternieuwe 'Veld 5', daar waar de kunststofvezels de plaats hebben ingenomen van de zo verfoeide zandvlakte, waar de laatste jaren door velen met tegenzin trainingsarbeid werd verricht. Als dat al mogelijk was.

Dick Martens

De eerste schep ging in december vorig jaar 'symbolisch' de grond in, de start van een zo lang gekoesterde wens. Terwijl het kunstgras op omliggende sportparken en gemeenten leek te groeien, bleef het in Heelsum veelal en te lang: 'de wens als vader van de gedachte'.

MFC DOELUM Maar eind februari ging de kogel ook door 'de politieke kerk' en konden kregen de drie voetbalverenigingen RVW, CHRC en Redichem met elkaar aan de slag om via een nieuw op te richten stichting, of de aansluiting te zoeken bij een bestaande stichting, de aanbesteding te kunnen gaan doen. Ook dat had nog wel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk werd aansluiting gevonden bij de Beheerstichting Multifunctioneel Centrum Renkum, de stichting die ook Doelum beheert. Het kunstgrasveld komt in beheer en onderhoud bij genoemde stichting en niet meer bij de gemeente Renkum. ,,Het bestuur van Doelum heeft met veel plezier een bijdrage geleverd. Als je de krachten bundelt, is er veel mogelijk. Wij zien uit naar verdere samenwerking met de verenigingen", liet Jos Buijs, voorzitter Beheerstichting Multifunctioneel Centrum Renkum, destijds optekenen.

GOEDKEURING De werkzaamheden werden beging januari 2019 daadwerkelijk gestart. Er werd ruim 3.000 m³ grond 'ontgraaft' en verwerkt. De uitgegraven grond zal werd in een latere fase weer hergebruikt. Wat volgde was het aanbrengen van zand en lava en het graven van greppels ten behoeve van de afwatering. Sneeuw en vorst, medio januari vertraagden de werkzaamheden enigszins, maar begin februari werd er weer begonnen, onder andere met verdichten en profileren van de zandbaan. Wat volgde was een keuring van het geheel. Er kwam een 'goedkeuring', wat het startsein betekende voor het stellen van de betonranden rondom het veld. Nadat ook de ingebrachte lavalaag was goedgekeurd, werd er vervolgens een tegelpad gelegd.

MEDIO MAART Maandag 18 februari werd het veld langzaam groen. De kunstgrasmatten werden uitgerold en werd er tussen de matten en de lavalaag nog een drukverdelend doek aangebracht. Toen konden ook de zogenaamde TPE (thermoplastisch elastomee) korrels worden ingebracht. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van de omstreden korrels van gemalen autobanden. Inmiddels worden de dug-outs, de doelen en de ballenvangers geplaats en is de verwachting, dat er medio maart op het zo gewilde kunstgrasveld gevoetbald en getraind kan gaan worden en gaat er een lang gekoesterde wens van de drie voetbalclubs en hun leden toch nog in vervulling.