• Dick Martens/BDU
  • Dick Martens/BDU
  • Dick Martens/BDU
  • Dick Martens/BDU
  • Dick Martens/BDU
  • Dick Martens/BDU

Geloof, hoop en heel veel clubliefde op Sportpark Wilhelmina

HEELSUM - Zoals het vuurwerk en de oliebollen bij de jaarwisseling horen, zo traditioneel zijn vervolgens ook de nieuwjaarsrecepties. Ook bij de voetbalverenigingen op Sportpark Wilhelmina, was dat niet anders. Zo verwelkomden afgelopen weekend de bestuursleden van de bespelers van het Heelsumse sportpark RVW, Redichem en CHRC 'hun' leden, belangstellenden en elkaar om de nieuwjaarswensen over te brengen, terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de toekomst, die voor de één wat rooskleuriger bleek te zijn, dan bij de ander. Ook waren er bij alle drie de verenigingen gewaardeerde clubleden, die voor hun jarenlange clubliefde vele blijken van waardering mochten ontvangen. door Dick Martens  RVW 'trapte' vrijdagavond af. Daar debuteerde nieuwbakken voorzitter Dick van Deest. De preses nam medio 2014 de voorzittershamer over van Harm Schonewille. Van Deest begon zijn eerste toespraak met een bijzonder moment. Hij vroeg zijn gehoor om een minuut stilte voor de op eerste kerstdag op 90 jarige leeftijd overleden oud FC Wageningen doelman Henk Geutjes. Hoewel de gewaardeerde doelman bij 'buurman' CHRC zijn lange keepercarrière begon was hij ook bij RVW een graag geziene gast en floot hij in zijn hoedanigheid als scheidsrechter ook menig RVW duel. ,,Maar hij 'schonk' ons als RVW ook zijn dochter Bea en schoonzoon Cor", aldus van Deest met een kwinkslag. ,,En ook daar zijn wij hem nog altijd dankbaar voor. Bea en Cor maken al jaren deel uit van ons geweldige vrijwilligerskorps."  Van Deest keek ook nog even 'sportief' terug op het afgelopen jaar en was zeker niet ontevreden. ,,We zijn zeker zowel met de jeugd alsook met de senioren op de goede weg. Natuurlijk is er altijd de hoop op meer leden en nog meer sportief succes, maar ik ben ervan overtuigd, dat dat er in de nabije toekomst ook weer gaat komen. Ook kijk ik al uit naar het 85 jarig jubileum, dat dit jaar in de vorm van een reünie gevierd zal gaan worden."  Na nog een hartelijk applaus te hebben gevraagd en gekregen voor de RVW vrijwilligers, was het tijd voor nog meer mooie woorden. Die waren bestemd voor de leden die al vele jaren 'besmet' zijn met het blauw witte virus. Niet minder dan negen jubilarissen, waarbij ook de nieuwe voorzitter zelf werden even in de schijnwerpers gezet, toegesproken en getooid met de daarbij horende jubileumspeld. Robert van Woudenberg, Marjo Overeem en Van Deest zelf voor hun 25-jarig lidmaatschap, terwijl Fred Bos, Jan Koenders, Joep van de Meer en Jan Gijsbertsen al 40 jaar RVW'er zijn. De kroon spande echter Henny Rutjes. Hij werd gehuldigd voor meer dan 50 jaar trouw lidmaatschap.  Ook bij buurman Redichem stond het bestuur klaar om hun leden de beste wensen over te brengen. Maar voor dat gebeurde hadden velen hun eerste wedstrijden van het nieuwe jaar er alweer opzitten. Het was lang onzeker of dat ook zou kunnen gaan gebeuren, maar zaterdagmorgen was er 'witte rook' en kon het toernooi om de Oliebollencup doorgang vinden.  Fris gedoucht en met een welverdiend drankje in de hand waren de voetballers en de in grote gatalen opgekomen leden vervolgens getuige van de nieuwjaarsrede van voorzitter Jan Streefkerk. Ook hij keek terug op een voor de club prima jaar, met een groeiend aantal jeugd- en seniorenleden. ,,De club is nog nooit zo groot geweest", sprak hij dan ook met de nodige trots. ,,Bijzonder is het grote aantal voetballende meiden, die ook voor een Redichem primeur zorgden.. De meiden E schreven clubgeschiedenis door voor het eerste 'meidenkampioenschap' te zorgen."  Ook Streefkerk keek vooruit op het nieuwe voetbaljaar en de toekomst van de 'zwart-geelen'. ,,Wij zijn met de buurverenigingen bezig om het onderhoud en beheer van de accommodatie in eigen beheer te gaan nemen. Wij zijn niet echt tevreden over onze velden. Wij vinden dat dat beter moet en ook kan. Daar gaan we dan ook komend jaar hard mee aan het werk."  Daarna was het ook voor de voorzitter tijd om trouwe leden te gaan huldigen. Hij begroette en sprak waarderende woorden Peter Helsen, Wim van Bruxvoort en Bart Bovendeur, die al 25 jaar aan Redichem verbonden zijn. Nog meer waardering en applaus was er voor 'de kinderen van de club', Ton van de Bovenkamp en Jan Roseboom, die al 50 jaar Redichem lid zijn.  Zaterdagavond stond ook het CHRC 'in het gelid'. Zij deden dat waarschijnlijk met een dubbel gevoel, omdat het voor hen de laatste keer zal zijn, dat dat gebeurd. Het bestuur heeft namelijk onlangs in de Algemene Leden Vergadering (ALV) aangekondigd per 1 juli 2015 af te treden en niet meer herkiesbaar te zijn. En omdat er tijdens die vergadering nog niet veel respons is gekomen om een nieuw bestuur te vormen liet bestuurslid René Honkoop 'de zaal' weten dat het 'vijf voor twaalf' is voor 'hun' CHRC. Ook op de website van de club werd al een dringende oproep gedaan om de club niet te laten vallen. ,,Beste leden. U dient nu actie te ondernemen om te voorkomen dat de vereniging ten onder gaat. Het aftreden van de huidige bestuursleden is geen loos dreigement. Wanneer er geen voltallig nieuw bestuur komt, zullen de huidige bestuursleden de vereniging gaan besturen zijnde een vereniging die met ingang van 1 juli 2015 in liquidatie gaat", luidde dan ook de welgemeende noodkreet.  Toch was het natuurlijk niet allemaal kommer en kwel en sprak Honkoop ook zijn waardering uit over de sportieve prestaties van de diverse elftallen. En ook was hij verheugd om niet minder dan tien zeer trouwe leden te mogen gaan huldigen. Zo mocht hij Marcel Beekman, Manfred Bosveld, Ruud Jansen en Mark de Leeuw feliciteren met hun 25-jarig CHRC lidmaatschap. Al 40 jaar clubliefde is r bij Arco Wildekamp, Hotze Veenendaal, Huib van Welie en Marco Wennekes. Het langste applaus was er voor Rinus van Galen en Hennie de Leeuw. Zij kregen de versierselen van de club omdat zij al meer dan 50 jaar hun club trouw zijn.  Afsluitend huldigde Honkoop ook nog Carla Budding. Zij mocht zich een jaar lang vrijwilligster van het jaar noemen. Met een dringende oproep aan de CHRC leden, om de handen ineen te slaan en op 23 januari tijdens de Bijzonder Algemene Ledenvergadering te gaan zorgen voor het voortbestaan van de club besloot hij zijn Nieuwjaarsspeech. Foto's 1 en 2: Nieuwjaarsreceptie en jubilarissen bij RVW. Foto's 3 en 4: Redichem en Foto's 5 en 6: CHRC