• Jubilaris Lenie de Bruin krijgt haar onderscheiding opgespeld.

    Marc Nickel
  • Lenie de Bruin met oorkonde

    Marc Nickel
  • De taalf jubilerende vrijwilligers van afdeling Oosterbeek. Geheel rechts Lenie de Bruin.

    Marc Nickel

Zonnebloemers in 't zonnetje

OOSTERBEEK De afdeling Oosterbeek van de Zonnebloem zette tijdens haar jaarlijkse vrijwilligersdag een aantal jubilarissen in het zonnetje. Er waren bossen bloemen, oorkondes en speldjes voor vrijwilligers, die zich er tien of vijfentwintig jaar voor inzetten. Of een halve eeuw.

Marc Nickel

Lenie de Bruin kijkt om en lacht wat beduusd. Ze draait zich weer om en lijkt zich te realiseren dat het toch echt zo is. Henk Brummer van Zonnebloem Oosterbeek overhandigt haar een bos bloemen en er klinkt applaus in de ruimte van Zalencentrum Lebret.

De jubilaris is compleet overdonderd. Dacht ze nog dat de buurman langskwam om te buurten, deze bleek haar op te halen om haar gouden jubileum bij de Zonnebloem luister bij te zetten. ,,Wat een verrassing'', stamelt ze zichtbaar ontroerd.

Met De Bruin werden nog elf jubilerende collega's tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag in het zonnetje gezet. De tien of vijfentwintig jaar actieve mensen kregen allen een bos bloemen, oorkonde en een speldje.

Het getal '50' rechts bovenin het op haar trui aangebrachte speldje markeert de halve eeuw die De Bruin (77) actief is voor de Oosterbeekse afdeling van de Zonnebloem. Vijftig jaar met huisbezoeken en gesprekken, variërend van de koetjes en kalfjes tot de dingen des levens.

Ze begon als 27-jarige met haar huisbezoeken en hield dit stug vol, naast de zorg voor haar drie kinderen en haar werk in de zorg. ,,Ik wist uit eigen ervaring wat voor een impact ziekte kan hebben'', verklaart ze haar motivatie.

De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die streeft naar een samenleving, waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. Dit houdt in dat iemand met een lichamelijke beperking of ziekte niet wordt belemmerd om mee te doen.

De afdeling Oosterbeek heeft 30 vrijwilligers en ongeveer 50 gasten. Een gast is iemand die kan worden bezocht door een vrijwilliger en mee kan doen met activiteiten, zoals het gezamenlijk eten van pannenkoeken of een collectief bezoek aan een paardenmelkerij. De Bruin heeft in haar vijftig actieve jaren voor de Zonnebloem voornamelijk huisbezoeken afgelegd. ,,Ik maak kennis met hen en kijk of er een onderlinge klik is'', zegt ze.

,,Ik bouw gewoonlijk een hechte band op met de mensen die ik regelmatig bezoek.'' Ze vertelt bescheiden over haar activiteiten. ,,Ik ga er gewoon heen, stel me open en laat de mensen praten'', zegt De Bruin. ,,Sommigen zijn eenzaam, een keer samen een kopje koffie drinken is voor hen een uitje.'' Voorafgaand aan de feestelijkheden genoten de vrijwilligers tijdens hun dag nog van een lunch en brachten ze een bezoek aan de Bernulphuskerk. Daar bekeken ze de door Jan Toorop geschilderde Kruiswegstaties en kregen ze een rondleiding.aast de twaalf vrijwilligers jubileert Oosterbeekse afdeling van de Zonnebloem zelf ook. In het kader hiervan is er een jubileumviering gepland op 19 juni, met boottocht.